Město očima nezávislého člověka

Rozšíření dotazu starostovi města

18.07.2013 11:20

Po zveřejnění záměru zjistit, kolik zaměstnanců města zároveň se mzdou pobírá jakýkoliv důchod a vojenskou výsluhu, se ozvala pravidelná čtenářka Brandýských novin s upozorněním, že jsem v dotazech zapomněl uvést i výsluhy policejní.

Psala, že je možné, že na některých postech města mohou pracovat i někteří bývalí policisté, kteří pobírají doživotní výsluhy, které nejsou nijak malé. Uznal jsem, že jsem na tento druh výsluh zapomněl, a proto jsem svůj dotaz vedení města rozšířil.

Jakmile obdržím odpověď s počty lidí, které jsem zmiňoval, budou zveřejněny. Zároveň, abych se nedostal do konfliktu se zákonem na ochranu osobních dat, jsem nepožadoval ani jména jednotlivých osob, ani výši důchodů, mezd či výsluh, nýbrž pouze počty osob, které do jednotlivých skupin patří. Tím v žádném případě nedošlo ke konfliktu se zákonem na ochranu osobnosti a osobních údajů a informace by mi měly být vedením města poskytnuty.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.