Město očima nezávislého člověka

Rozšíření radnice by mohlo stát více než jedenáct milionů

07.01.2014 13:31

V loňském roce byla vypsána veřejná zakázka v podlimitním výběrovém řízení na akci „Rozšíření radnice na parcele č. 204/1“. Jednat by se mělo o výstavbu další budovy radnice v dvorním traktu objektu. Výběrovým řízením, o němž nebylo zřejmé, zdali se vůbec bude realizovat, byla jako obvykle pověřena firma Jana Hárovníka a také mu byla uhrazena odměna.

Městu byly koncem loňského roku doručeny pouze dvě cenové nabídky firem, a to od staré známé firmy, která již zvítězila v celé řadě soutěží, společnosti T.A.Q. Praha a firmy MAO Kladno. Hodnotící komise obě cenové nabídky posoudila, vyhodnotila a jako vítěze soutěže  a radě města doporučila, společnost T.A.Q. Praha 6, která nabídla cenu za dílo ve výši 11.818.471 Kč bez DPH.

K případné stavbě nové budovy radnice však bude zapotřebí získat i dotaci od státu, tato dotace sice byla městem předjednána, zatím ji však nezískalo. Akce tudíž zatím nemá finanční krytí. Proto rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení a uzavřít s vítěznou společností smlouvu o dílo. Zároveň však rada města uložila starostovi, aby město uzavřelo s touto smlouvou okamžitě dodatek, ve kterém se uvádí, že zadavateli díla, tedy městu, zatím nebyly poskytnuty požadované finanční prostředky ze státního rozpočtu, a proto dodatek posunuje zahájení plnění smlouvy na datum 1. 7. 2014, kdy by již mělo být zřejmé, zdali město dotaci dostane či nikoliv. V případě, že městu dotace poskytnuta do tohoto data nebude, má zadavatel právo od této smlouvy, dle dodatku, odstoupit bez jakýchkoliv sankcí.

I v případě, že se městu na výstavbu nové radniční budovy dotaci podaří získat, část nákladů bude muset hradit i ze svého rozpočtu. Výstavba nové radniční budovy tudíž znamená, že pokud by byla realizována, mohly by se řady městských úředníků, které platíme z našich daní, vesele rozrůstat.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.