Město očima nezávislého člověka

Rychle se zapomnělo na přísahu zastupitelů

06.05.2012 12:38

Každý zastupitel, po svém zvolení voliči, musí skládat zákonnou přísahu. Její součástí je slib svým voličům, že bude rozhodovat vždy pro blaho obce a obyvatelů. Obec či město netvoří totiž jenom domy, ulice, silnice nebo inženýrské sítě, ale především lidé, kteří ve shluku domů žijí. Ti jsou nedílnou součástí měst a obcí. 

Dalším velmi důležitým faktorem rozhodování zastupitelů jsou přijímané vyhlášky a různé povinné poplatky, které tvoří nedílnou, i když nikoliv nejvýznamnější, část městského rozpočtu. A právě tady a při rozhodování o výši všelijakých povinných poplatků by zastupitelé měli myslet na občany města. 

Rok co rok se poplatky pro lidi zvyšují, ať už se jedná o vodné a stočné, poplatky za nakládání s komunálním odpadem nebo o daně z nemovitostí. Stát, vedený současnou koalicí, doporučené šetření v rozpočtu EU, umí jen jediné – neustále tyto poplatky zvyšovat, a to bez ohledu na to, zdali na to lidé mají či nikoliv. 

A přitom i při neustálém utahování opasků se stát stále více a více zadlužuje. Jenom letos se počítá s dluhem sto padesáti miliard korun. Ministr Kalousek už po dva roky utahuje opasky i městům a obcím a neustále jim snižuje výši rozpočtů. Města, a to naše nevyjímaje, jdou proto stejnou cestou, neustále zvyšují svým občanům poplatky ve snaze co nejvíce naplnit městskou kasu. 

A tak se dvakrát za sebou v jednom roce zvýšilo vodné a stočné, navýší se nám poplatky za popelnice, několikrát se nám zvýšily daně z nemovitostí. Proti tomuto zvyšování daňové zátěže lidí bojuji a zásadně s tím nesouhlasím. Jsou mezi námi lidé, především mladé rodiny s dětmi, důchodci a tělesně postižení spoluobčané, stejně jako ti, kteří buď o práci přišli nebo jim zaměstnavatelé platy snížili. Tito lidé se i výší městských poplatků poté dostávají do finanční tísně. 

Na druhé straně město peníze, stejně jako stát, vyhazuje plnými hrstmi. Tu si nechá zpracovat za tři sta tisíc studii na dopravu v klidu, byť má k dispozici odborníky vlastní, tam se přihlásí do naprosto nesmyslného společenství nazývaného Zdravé město, kde bude ročně platit sto tisíc korun jen za rady jak komunikovat s občany, jinde nechá platnou smlouvu o nájmu vodovodní a kanalizační sítě sepsanou před třinácti roky i cenami zisku pro firmu celých jedenáct procent nebo se přidá do společnosti měst na Labi a bude ze svého financovat příjezdovou komunikaci k jakémusi veřejnému přístavu. Jsem jenom zvědavý, kdo bude tyto přístavy opravdu využívat. 

Kdykoliv se v zastupitelstvu projednává zvýšení poplatků pro obyvatele, jsem zásadně proti. Domnívám se totiž, že namísto odírání vlastních lidí by mělo město hledat úspory právě tam, kde jsou vynakládány zbytečně. Nesouhlasím ani s ročním příspěvkem občanskému sdružení Semiramis z Nymburka ve výši sto padesát tisíc korun jenom proto, že toto sdružení nakupuje a zadarmo rozdává narkomanům injekční stříkačky. Proč právě jim? Proč město nepřispívá na injekce například cukrovkářům, kteří neonemocněli, na rozdíl od narkomanů, vlastní vinou? Cukrovkáři si totiž musí vše hradit sami. 

Jako jediný jsem navrhoval, aby se nezdražovalo vodné a stočné. A byl jsem velice překvapen, že pro zvýšení ceny zvedli ruce i členové sociální demokracie a obě komunistické zastupitelky. Byli jsme jenom tři, kteří jsme nehlasovali pro rozpočet, jehož součástí bylo několik záležitostí, které byly naprosto neprůhledné, například jsme se ze znění rozpočtu, ale ani z jeho podrobného komentáře, nedozvěděli, kolik peněz do rozpočtu přiteklo z těžby písku na základě smlouvy z roku 1999 a několika pozdějších dodatků, kde vůbec jsou a kam se poděly. Nikde totiž o tom není ani zmínky. 

Nechápu proč musela vzniknout placená funkce vedoucího krizového štábu, nebo jak se tato trafika vlastně nazývá. Zase jenom bude odčerpávat z rozpočtu peníze, které se nahradí dalším odíráním občanů. 

Stejně tak jsem zásadně proti tomu, aby lidé z města platili za parkování na veřejných komunikacích, když městu odvádí povinné daně. Je to zase jenom další odírání lidí, trestání za to, že ve městě vůbec žijí. A podobných případů je tolik, že bych popsal mnoho papíru. 

Přísahal jsem, že se budu starat v zastupitelstvu o lidi, o občany, kteří ve městě žijí, a také to po celou dobu působení v zastupitelstvu dělám. Bohužel si připadám jako sám voják v poli. A jak je známo, jeden člověk nezmůže nic. 

Pravice, nejenom ve státě, ale i v našem městě, tuto zemi a město doslova devastuje, neustále snižuje kupní sílu a tím likviduje obchodníky platící menší daně, pokud vůbec přežijí. Proto se domnívám, že by sociálně zaměření zastupitelé, a je naprosto lhostejné z jaké strany jsou, měli utvořit jakýsi klub, měli by se před každým zasedáním zastupitelů scházet a problémy prodiskutovat a snažit se všelijakému odírání lidí z města zabránit. 

Koalice ODS, TOP 09 a dva radní, kteří ztratili podporu vlastních stran, tedy Daniel Procházka a Josef Dašek má však většinu dvanácti hlasů a prohlašuje si co si umane.

Dnes již bývalý předseda MO ČSSD Josef Dašek obdržel doporučení od členů místní organizace, aby z rady města odstoupil a začlenil se tam, kde jsou ostatní členové jeho strany ČSSD, tedy do tvrdé opozice. 

S velkým napětím očekávám, jak se zachová, vždyť sám musí vidět, jak to s městem koalice koulí. A nejenom kvůli neustálému zvyšování poplatků, ale i kvůli nesmyslnému vyhazování peněz za různé nákupy či členství v naprosto zbytečných sdruženích, které rozpočet jenom vysávají.   

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.