Město očima nezávislého člověka

S usnesením zastupitelstva si vůbec nelámali hlavu

20.09.2014 08:59

Opoziční zastupitelé svolali na den 3. 7. 2014 veřejné zasedání, mimo běžný termín. Na tomto zasedání se řešila smlouva o spolupráci mezi městem a Tapasem Borek, která vznikla již v roce 1999. Následovaly ji další smlouvy a nakonec to vyústilo v podpis nájemní smlouvy na pozemky u jatek, na kterých Tapas hodlá otevřít novou pískovnu, ale především po vytěžení chce prostor zavážet. A právě zavážka je to, oč jde. Maximální zisk s minimálními náklady, o písek v této lokalitě zase tak moc nejde, vždyť těžař ještě nemá vytěžený prostor mezi Labem a Proboštským jezerem, kvůli čemu žádal radu města o prodloužení povolení k těžbě. Ta původní končí letos.

A jelikož by zřejmě rád nechal vytěžení lokality u Labe až na pak a raději by těžil u jatek, aby co nejdříve mohla vzniknout skládka, a tím by tekly peníze, požádal o prodloužení povolení těžby prakticky na neurčito, v žádosti uvedl, že povolení těžby by mělo platit až do konečného vytěžení zásob v této lokalitě.

Město pronajalo pozemky k těžbě u jatek za padesát haléřů za metr a rok, navíc těžařské firmě uhradilo opravu jeho silnice, za téměř půl milionu korun, v době kdy po ní kvůli uzavřeným mostům musely jezdit do garáží autobusy ČSAD. Budiž, tato investice by se dala ještě pochopit, ale co někteří zastupitelé nechápali, byla výše poplatku do městské kasy za vytěžený písek. Zdála se jim totiž až směšně nízká.

Proto na veřejném zasedání zastupitelstva vzniklo usnesení, které dalo radě města za úkol nechat zpracovat analýzu výhodnosti pro město vyplývající ze všech uzavřených smluv, neboť se opoziční zastupitelé domnívali, a dle mého názoru právem, že všechny smlouvy jsou pro město nevýhodné. Druhou částí usnesení pak byl úkol radě města, předat tuto analýzu nebo audit provedený opravdu nezávislým subjektem právníkům, aby posoudili možnosti a dopady eventuálního vypovězení nevýhodných smluv.

Dlouho se nedělo nic. Až den před posledním veřejným zasedáním zastupitelé obdrželi to, o čem se rada města domnívala, že jim zavře ústa. Přesně ve stylu vlk se nažral a koza zůstala celá. Tento audit by mohl vzít vážně snad jen idiot. Čelákovický auditor totiž vůbec neudělal nic, co bylo v zadání, tedy v usnesení, nýbrž jenom srovnal ceny písku Tapasu a jiných pískoven a co se týče pronájmu za padesát haléřů za metr a rok, tak uvedl, že tato cena je ještě nadnesená, neboť za pronájem nevyužitelné vodní plochy se platí 0,06 Kč za metr a rok.

Prostě za takový canc papíru by neměl dostat ani korunu, a to nikdo ze zastupitelů neví, kolik tento canc stál. Budu se muset zeptat. Když se opoziční zastupitelé ozvali, podpořeni občanskými sdruženími, že se jedná o blábol, který si zastupitelstvo neobjednalo, prohlásil místostarosta Nekvasil, že rozeslaný materiál není auditem, ale pouhou zprávou a že usnesení zastupitelstva ze dne 3. 7. 2014 už rada města nestihne a musí se nechat na novou radu a zastupitelstvo vzešlé z voleb.

Když jsem vznášel návrh usnesení, tehdy, uvedl jsem, že k plnění úkolu zastupitelstva rada musí přistoupit neprodleně. Pod tímto slovem jsem si představoval synonymum okamžitě, ihned. Byla to má chyba, měl jsem uvést přesné datum, do kterého by musela tato rada úkol splnit.

Není to paradox? Takový snadný úkol rada města nestihla a přenechává ho novému zastupitelstvu, zato územní plán, který nebyl důkladně projednán, hnala tak, že musel být schválen ještě za působení této rady města a koalice.

Jsem přesvědčen, že územní plán musel být schválen tak rychle proto, aby mohli developeři vydělat ohromné peníze. Jsem přesvědčen, že liknavost při plnění usnesení zastupitelstva z 3. 7. 2014 a přenechání této záležitosti nové radě města a zastupitelstvu, byla úmyslná. Tato rada města prostě nechce smlouvy s Tapasem Borek vypovědět, chce, a to až do konce období, aby nová pískovna vznikla, dělala pro to totiž vše. A nezbývá, než se ptát proč tak zarputile tato rada města odmítala po léta vypovědět smlouvy s těžařem? Co za tím asi tak stálo, že mu pronajala za pakatel pozemky, aby mohl těžit?

Na tyto otázky se pravdivou odpověď nikdy nedozvíme, a proto jen doufám, že si lidé v říjnu ještě budou pamatovat vše, co tato koalice, těchto dvanáct lidí, ale i strany, které reprezentují, udělala proti vlastním občanům a budou chtít mít své zástupce poctivé a čestné a především otevřené. Kéž by to vyšlo!

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.