Město očima nezávislého člověka

S výměnou oken se roztrhl pytel

03.06.2013 11:46

Odbor majetku města navrhl radě města, aby vypsala poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Výměna dřevěných špaletových oken v domě čp. 36 v ulici Ivana Olbrachta, který je v majetku města. Jedná se celkem o výměnu dvaceti oken v zadním traktu budovy a přiléhá k pasáži Enc.

Kromě oken bude součástí akce i montáž nových vnějších parapetů a celou akci bude ze svého rozpočtu financovat správce městských bytů Tommi Holding. Okna by se měla měnit v období od června do srpna vzhledem ke klimatickým podmínkám. Obyvatelé bytů, kterých se akce bude týkat, mohou jen doufat, že se počasí konečně umoudří a namísto současného podzimu přijde skutečné léto.

Rada města osloví opět firmy ze svého neveřejného seznamu a již stanovila i hodnotící komisi, která bude mít, jako ostatně ve všech podobných případech, velice jednoduchou práci, srovná jenom ceny a radě města doporučí firmu s nejnižší nabídkou.

Jmenována byla komise ve složení: V. Fišerová, E. Zíglerová, P. Havlíček a náhradníky jsou H. Procházková a J. Katuš. Termín poptávkového řízení byl stanoven do dne 10.6. a v tento den ve 13 hodin se obálky otevřou.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.