Město očima nezávislého člověka

Senát potřebuje novou krev

04.10.2016 11:02

Po dlouhá léta tvrdím, že pro naši malou zemičku je senát nejen zbytečný, ale především drahý. Tvrzení, že je jakousi pojistkou demokracie, je zcela nesmyslné, ani jedinkrát, za celou svou existenci nenahradil sněmovnu při pádu vlády, vždy se ustanovila úřednická vláda, která zemi dovedla k předčasným volbám. Navíc, je naprosto směšné, že horní komoru parlamentu, stejně jako prezidenta republiky, sněmovna kdykoliv přehlasuje pouhými sto jedna hlasy. Jelikož právě tento počet hlasů je potřebný k sestavení vlády a vůbec koalice, je zřejmé, že si sněmovna se senátem, ale i prezidentem, dělá, co si umane. Zkrátka, senát se mi jeví, jako naprosto zbytečná instituce.

V současné době jsme před krajskými volbami a volbami do třetiny senátu. Domnívám se, že v krajských volbách by lidé měli jasně vyjádřit svou nespokojenost se současnou vládní koalicí, která bezostyšně zaprodává stát a jeho občany zrůdné politické vrchnosti v evropských institutech, nebrání se přílivu imigrantů, ale naopak lže o jejich počtech. Lidé nejsou slepí a vidí, nejen v severních Čechách, jak nám přibývají. Co provádějí v západních zemích EU, ví z internetu každý. Proto je nutné ke krajským volbám přijít v co největším počtu a volit mimoparlamentní strany a hnutí, která jasně říkají Ne imigraci! Je to skutečně v zájmu nás všech.

A volby do třetiny senátu? Hovořil jsem s kandidátem na senátora za SPD Tomia Okamury několikrát a dosti dlouze. Vše se do následujícího rozhovoru samozřejmě vejít nemohlo, ale jedna myšlenka Jiřího Kobzy mně utkvěla v paměti. „Budu usilovat o zrušení senátu a vůbec by mi nevadilo, kdyby se tak stalo co nejdříve. Považuji senát za nadbytečný a s tímto programem do senátu jdu.“ Tato slova jakoby byla slovy mými vlastními, a proto je pro mne Jiří Kobza nejlepším volebním řešením.

 Mohl byste se stručně čtenářům BN představit?

To bych mohl :-)

Mgr.Jiří Kobza, 60 let, absolvent Přírodovědecké fakulty UK, pracoval jsem v zahraničním obchodě v oboru vývozu geologických prací na Stř.východ, po změně režimu v ČR pracoval jako podnikatel, poradce nebo vedl pobočky zahr.firem. Od roku 2000 do 2004 pracoval jako diplomat na velvyslanectví ČR v Teheránu. Celkem strávil v muslimských zemích 14 let. Po ukončení dipl.mise ještě v Íránu podnikal, po návratu do ČR pracoval na rozvojových projektech v Zambii a na Haiti. V současnosti spoluvlastní malou obchodní firmu. Žije s přítelkyní se kterou má malou dceru.Ta dcerka a obava o její osud jsou důvody, proč mu tolik záleží na budoucnosti a proč bojuje za zachování českého národa a státu ve formě a tradicích, jak nám je vybojovali a zanechali naši předkové. Není profesionální politik. V politice je aktivní prostřednictvím svých článků na blog idnes, v Parlamentních listech a na facebooku, kde podporuje program prosazení přímé demokracie a nulové tolerance nelegální imigrace a islamizace ČR jako člen hnutí Svoboda a přímá demokracie, Tomio Okamura. Mluví anglicky, německy, rusky, italsky a persky. Ve volných chvílích se věnuje hudbě, koním a historii.


Co Vás vedlo ke kandidatuře na senátora?

Pocit zoufalství ze současné politiky naší vlády, neschopné si uvědomit, jaké budou mít její kroky-nekroky zejména v otázce migrantů, nedozírné a drtivé důsledky pro náš národ. I když vím, že senát v současné podobě je jen částečně funkční a většinou zákony předkládané parlamentem pouze poslušně potvrzuje, věřím, že při výměně většiny senátorů za slušné a poctivé lidi by mohl přece jenom svou funkci legislativní brzdy plnit daleko zodpovědněji. Druhým důvodem byla překotná rychlost změn, ke kterým dochází v Evropě a které již v zemích západní Evropy přesáhly meze možnosti zvrácení vývoje a dosažení demokratických změn k návratu k původní demokracii.

 Mohl byste čtenáře seznámit se svými záměry, které byste jako senátor chtěl prosazovat?

Jsme svědky hodin jalových debat v čt, kde kandidáti na senátory z největších partají řeší otázky hluku z letiště či opravy silnic. Toto přece nejsou senátní témata, toto má řešit kraj! Až si začínám myslet, že jde zase o jistou formu antikampaně se skrytým poselstvím nevolit („proč bych měl jít volit někoho, kdo se stará o letiště ve vedlejším okrese?“).

Nosná témata jsou pro mne ta, která se s celostátní platností prolínají až do posledních vesnic a významně ovlivňují život nás všech. Taková témata totiž lze v senátu efektivně ovlivnit. Jde především o to, že:

 1. odmítáme nelegální migraci (migranty, vnucené v rámci kvot evropskou unií považuji za nelegální z pohledu občanů ČR) a odmítáme jakékoliv snahy vlády a podivných „neziskovek“ umístit migranty na Mělnicku.
 2. prosazujeme právo občanů sami si rozhodnout co chtějí aby se stalo (nebo nestalo) v jejich obci, městě nebo zemi (čili závazná místní referenda).
 3. požadujeme trestní odpovědnost politiků a jejich odvolatelnost také za politické chyby
 4. hájíme bezpečnost občanů a jejich právo na efektivní sebeobranu, právo řádných občanů nabývat , držet a pro svoji obranu použít střelnou zbraň. Budu se snažit o změnu chápání „přiměřenosti obrany“ na opačný způsob, kdy „veškerá rizika útoku nese útočník“.
 5. chceme zpětné vykoupení vodovodů do rukou státu a samospráv. Není přijatelné, aby za stále rostoucí cenou vody byly nepřiměřené zisky zahraničních firem, které je vyvádějí mimo ČR bez nutnosti údržby distribuční sítě.
 6. vodní hospodářství v krajině – jako geolog jsem si dobře vědom důležitosti vyvážené vodní bilance v krajině a pečlivého hospodaření s povrchovou i spodní vodou, vsakovací polohy, prostor pro vodu, aby se měla kam vylít při záplavách a odkud se zase vrátí do koryta.
 7. ochrana drobného a středního podnikání před nadměrnou administrativou a vůbec zvůlí státní moci. Jako malý podnikatel sám vím velmi dobře, kam až sahá státní šikana drobných podnikatelů.


 Jak se díváte na příliv imigrantů do Evropy i ČR a snahu o islamizaci Evropy?

Dlouho jsem žil v islámských zemích a myslím, že moje zkušenosti jsou ten nejdůraznější argument proti snaze Bruselu i naší vlády sem usídlit statisíce nepřizpůsobitelných (mají to Koránem zakázáno) imigrantů. Proti snahám o rozšíření islámu v ČR bojuji už několik let. Islám respektuji ve zdrojových zemích, ale u nás místo nemá! Hlavní tragedii současné situace vidím v tom, že téměř nikdo z těch, kteří rozhodují o imigraci či toleranci vůči islámu, netuší ani zbla o co jde doopravdy. Já to vím a proto jsem se rozhodl proti tomu bojovat. Nesmíme připustit jakkoliv minimální islamizaci ČR. Je známým pravidlem, že jakmile začneme ustupovat požadavkům na islamizaci, ten ústup se postupně změní v útěk bez možnosti zvrátit vývoj. Musíme být proto velice pevní již od začátku. Máme přece možnost porovnat vývoj v Německu a v Maďarsku. Osobně dávám přednost maďarskému vzoru.

 

Pro vítače migrantů uvádím pravidla soužití muslimů s jinověrci (nepřipomínají vám Norimberské zákony?):

Pravidla pro dhimmí zavedl Umar II. Jeho smlouva zněla následovně: -

 

 1. Nebudeme v našich městech ani v jejich sousedství stavět nové kláštery, kostely, klášterní školy nebo mnišské cely, ve dne ani v noci nebudeme opravovat ty, které se rozpadají nebo se nacházejí v muslimských čtvrtích. -
 2. Naše brány budou otevřené pro kolemjdoucí a cestující. Poskytneme stravu a nocleh po dobu tří dnů všem muslimům, kteří pojedou kolem. -
 3. Nebudeme v našich kostelech nebo příbytcích poskytovat úkryt špehům, ani je ukrývat před muslimy. -
 4. Nebudeme veřejně projevovat svou víru, ani k ní nebudeme nikoho přivádět. -
 5. Nebudeme žádnému ze svých potomků bránit v tom, aby se stal muslimem, pokud si to bude přát. -
 6. Budeme projevovat úctu muslimům a povstaneme a uvolníme místo, pokud se muslimové budou chtít posadit. -
 7. Nebudeme se snažit vypadat jako muslimové napodobováním jejich oděvů. -
 8. Nebudeme jezdit na koni, ani nebudeme mít meč nebo nosit jakýkoli druh zbraně, ani zbraně vlastnit. -
 9. Nebudeme vyrývat arabské nápisy na naše pečetě. - Nebudeme prodávat fermentované nápoje. -
 10. Zkrátíme si vlasy na přední části hlavy (kromě krátkého pramene vlasů, udržovaného jako znak podřízenosti). -
 11. Budeme vždy oděni stejným způsobem, ať jsme kdekoli, a kolem pasu si uvážeme zunár. - Nebudeme vystavovat kříže nebo své knihy u cest nebo tržnic užívaných muslimy. Kostelní zvony budou vyzvánět tlumeně.
 12. Nebudeme zvyšovat hlas při vyprovázení mrtvých. Nebudeme přijímat otroky, kteří byli přiděleni muslimům. -
 13. Nebudeme stavět vyšší domy, než mají muslimové. -
 14. Kdokoli úmyslně udeří muslima, ztrácí ochranu danou touto dohodou. (Al-Turtúší, Sirádž al-Mulúk, str. 229–30)


 Jak se lze, podle vás, tomuto přílivu imigrantů bránit?

Nemusíme vymýšlet vymyšlené, Podívejme se, jak se muslimské země brání importu západních idejí a demokracie:

 

 1. Zabráněním trvalého importu občanů demokratických zemí. Kdo je chce navštívit, dostane vízum na omezenou dobu a pak se musí vrátit domů.
 2. Každý návštěvník musí mít svého „sponzora“ místního občana nebo firmu, který za něj ručí a který může jeho vízum nechat zrušit obratem ruky
 3. Pokud chce někdo v jejich zemi podnikat, musí mít místního partnera, který bude vlastnit nejméně 51% podniku. Neexistuje majoritní vlastník nemuslimský cizinec.
 4. V některých zemích musí návštěvníci dokazovat, že vlastní dostatečné prostředky na dobu pobytu.
 5. Šíření jiných náboženství je hrdelní zločin
 6. Výstavba nových kostelů je zakázána
 7. Návštěvníci musí plně respektovat místní zákony (šaríja) včetně zahalování žen

U Arabů to funguje, bylo by tak těžké, stejná opatření zavést i u nás?


 Jaký je váš názor na obnovení trestu smrti pro nejhorší zločiny?

Možná pouze pro nevyvratitelně dokázané zločiny (a přiznání nepovažuji za nezvratný důkaz) na dětech, jinak jsem proti. Důvodem je počet justičních vražd v USA.


 Zajímalo by mne, a věřím, že i čtenáře BN, jak vidíte možnost zamezení voleb do sněmovny v příštím roce, podobně jako se to stalo ve Švédsku?

Nejsme Švédové, jsme Češi, proto osobně nevěřím, že by to vládě prošlo, myslím, že by to vyvolalo rozsáhlé sociální nepokoje.


 A poslední dotaz, co byste chtěl voličům do krajských voleb a do třetiny senátu vzkázat, aby volili zrovna vás?

Nejsem profesionální politik ale na rozdíl od nich, znám život jaký doopravdy je, ne jenom přes okna parlamentní restaurace. Neprošel jsem 3 a více politickými stranami v jednom volebním období. Nehlasoval jsem tedy pro církevní restituce, jako moji protikandidáti.Nemám ani souběh milionu placených funkcí. Nereprezentuji zájmy oligarchů, různých kmotrů a ani mne nepodporují mrtví Maďaři. S tím, co jsem prožil jsem si jist, že mám své zemi hodně co nabídnout, daleko více než ti, co skoro celý život strávili v parlamentním bufetu nebo v partajních sekretariátech. Proto jsem také rozhodnut se senátní práci věnovat naplno.

Vím dobře, jak žijí obyčejní lidé na venkově. Sám tak žiji. Díky svým zkušenostem ale také plně chápu co se doopravdy děje s Evropou i s naší zemí a nedám se tak snadno obalamutit politickou manipulací médií.

Co se největšího nebezpečí pro nás všechny, ilegální imigrace týče, tak mohu plně uplatnit rozsáhlé zkušenosti nejenom ze zahraniční politiky, ale i z osobní znalostí islámu, zkušeností z jeho prostředí, odkud do Evropy táhnou ony miliony nepřizpůsobitelných imigrantů. Vím, jak uvažují, jaké mají hodnoty (ty evropské to totiž rozhodně nejsou, ať už by se pan Janda snažil sebevíc).

Vím, že problém imigrantů může stejně jako v Německu během pár hodin zasáhnout i tu nejzapomenutější obec. Bojuji proti tomu.

 

Navíc, jako drobný podnikatel vím dobře, jaké potíže drobnému podnikání neustále vymýšlí náš stát. Potýkám se s nimi sám.

 

Strávil jsem dost času a energie, abych si vybudoval poklidný život podle svých představ, na venkově, s rodinou a koňmi. Není pro mne snadné jej opustit, ale nastává doba, kdy se už není možné ohlížet na vlastní zájmy. Každý zodpovědný a rozumný občan by měl začít přemýšlet, kde jsou jeho vlastenecké občanské povinnosti a zda je ochoten jim dostát. Když se hlasitě a rozhodně neozveme už dnes, za chvíli totiž už nemusí být nikdo, kdo by nás poslouchal.

 

Za vlastenectví a zdravý rozum i v senátu!

 

 

Vladimír Kapal

 

--

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.