Město očima nezávislého člověka

Senioři se stávají výhodným obchodním artiklem

07.03.2013 12:03

Naprosté většině seniorů se v naší zemi obvykle příliš dobře nežije. Náklady na bydlení a životní potřeby jim, jako ostatně celé společnosti, neustále narůstají. Po fakticky nulové valorizaci důchodů, jednalo se o řády stokorun, několikerém zdražování, zvyšování daní, zejména DPH, která se týkala nejen léků, ale i základních potravin, zbývá mnoha důchodcům dokonce jen necelých třicet korun na den.

Zároveň je však tato skupina obyvatel jednou z mála, s výjimkou politiků a státních zaměstnanců, která má svůj příjem zajištěn. A proto se právě na seniory soustřeďují různé podnikatelské, ale i podvodné, subjekty. Vzpomeňme jen na velice levné zájezdy pro důchodce, při kterých jim pak podvodníci dokonale vymyjí mozek a fakticky je donutí koupit šíleně předražené a většinou nepotřebné věci. Ostatně v televizi o tom bylo již několik pořadů.

Totéž platí i o seniorském bydlení. Mnoho starých lidí již není schopno žít samo a starat se o sebe, a proto stále častěji využívají domů pro seniory. Nyní přišla firma EU centrum na radu města se záměrem vybudovat na pozemcích firmy Unistav, ve Staré Boleslavi za hřbitovem, dům pro seniory.

Rada města tento záměr vyslechla, vzala na vědomí, ale její postoj k tomuto záměru nebyl zveřejněn. Na pracovním zasedání zastupitelstva 6. března však padl jiný návrh. A hned dva, které by tento problém mohly řešit. Prvním byla možnost odkoupení městem Sport centrum na Spořilově, které by mělo ČSTV, podle posledních informací prodávat za 16 milionů korun.

Jenomže přestavba na dům seniorů by za pravé stála příliš mnoho peněz a za druhé je stavba vhodná spíše pro hotel, a ten město provozovat neumí.

Zato druhá informace z kraje, že by se měl ještě letos prodávat dům Na Vyšším Hrádku, kde by měl svou činnost ukončit sociální ústav, je velice zajímavá. Kraj, podle informací místostarostky Novákové, která v krajském zastupitelstvu působí, by chtěl tento dům prodat taktéž za 16 milionů korun.

Dům byl nedávno rekonstruován, jsou v něm zařízení jako šitá na míru domu pro seniory a navíc k němu patří velká a krásná zahrada. Pokud by se městu tento dům podařilo získat a vznikl by v něm dům pro seniory, naplnily by se volební programy všech stran, které se do zastupitelstva dostaly.

Původně se totiž počítalo s výstavbou domu pro seniory za stávajícím DPS ve Staré Boleslavi, kde si město kvůli tomu ponechalo pozemky, ale současný stav financí státu, kdy se městům neustále snižují přidělené peníze, výstavbu domu neumožňuje.

Hodlám proto o tomto problému zapříst debatu na veřejném zasedání zastupitelstva 25. března a navrhnu, aby zastupitelstvo pověřilo místostarostku Novákovou k jednání o eventuelním odkoupením domu Na Vyšším Hrádku. Uvidíme, jak se k tomuto návrhu ostatní zastupitelé postaví.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.