Město očima nezávislého člověka

Sesuv svahu a bastionu bude stát celkem jedenáct a půl milionu korun

12.12.2014 10:02

Zajištění sesuvu svahu a bastionu u zámku již delší dobu komplikuje dopravu ve městě tím, že je od sesuvu svahu uzavřena pro veškerý provoz ulice Na Celné a v současné době, kdy práce probíhají, mají problémy i chodci, neboť nelze procházet spodní branou zámku před zámek, protože stavbaři tento vchod zcela uzavřeli. Termín dokončení byl posunut z dubna příštího roku na listopad.

Podívejme se, kolik bude město stát neuvážené vykácení vzrostlých stromů, které s největší pravděpodobností držely svah a zamezovaly jeho sesuv. Skutečné celkové náklady bez DPH budou činit 9.674.271,36 Kč. Započítáme-li DPH, náklady dosáhnou výše 11.331.507,71 Kč. Tato částka zahrnuje dotace ze SFŽP ve výši 483.713,56 Kč, což činí 5 % z celkových nákladů. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj město obdrží dotaci ve výši 8.223.130,65 Kč, což je 85 % z celkových nákladů. Město se bude podílet spoluúčastí částkou 967.427,15 Kč, což je 10 % z celkových nákladů na tuto akci, ale bude muset uhradit i DPH, a ta bude činit 1.657.236,35 Kč. V materiálech je tato částka uvedena jako nezpůsobilé výdaje. Město se tudíž bude na akci podílet celkovou částkou 2.626.663,50 Kč.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.