Město očima nezávislého člověka

Seznam organizací, kterým město přispěje

12.05.2014 08:14

Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 24. 3. 2014, zastupitelstvo schválilo převod finančních prostředků z rozpočtu města na podporu činnosti sociálních, zdravotních, humanitárních a ostatních organizací.

Rada města nyní schválila návrhy smluv s organizacemi, kterým město přispěje, samozřjemě každé organizaci jinou částkou. Jsou to:

Arcidiecézní charita Praha - středisko osobní asistence, Azylový dům sv. Gerarda pro matky s dětmi, Nízkoprahové denní centrum

Ateliér 6tej smysl - handicap dílna

Brandýský Matýsek o.s. - Propgram pět P

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, Praha východ - západ

Domov Mladá p.s.s. - Domov pro osoby se zdravotním postižením a denní stacionář

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Centrin

Oblastní charita Červený Kostelec - Domov sv. Josefa v Žirči

Nezávislý život o.s.

Raná péče EDA o.p.s.

Respondeo o.s.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR, oblastní pobočka Praha - východ

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR o.s., místní organizace Brandýs nad Labem a Dobrovolnické centrum BENE

Svaz neslyšicích a nedoslýchavých v ČR, oblastní organizace Praha - východ

Svaz tělesně postižených v ČR o.s., místní organizace

Vyšší Hrádek p.s.s.

Výše celkového příspěvku uvedeným organizacím uvedena v zápisu nebyla, jednotlivé příspěvky byly projednány a schváleny radou města v průběhu času tak, jak byly doručovány jednotlivé žádosti organizací.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.