Město očima nezávislého člověka

Seznam památek, které by se letos měly opravovat

22.03.2013 10:44

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav má již po celá léta ustanoveno několik památkových zón. V nich se nachází mnoho památných objektů, například jednou z velkých památkových zón je celá oblast staroboleslavského náměstí.

Tím, že se tyto zóny ustanovily, dochází k situaci, že i vlastníci soukromých objektů, kteří chtějí přistoupit k opravám domů, musejí tak činit se souhlasem památkářů a za jejich dohledu. Ze zákona pak částí finančních prostředků přispívá stát, samozřejmě u vybraných objektů, například se jedná o zámek, částí majitel a částí formou dotace i město.

Majitelé takovýchto objektů musejí o příspěvek zažádat město, a pokud bude příspěvek odsouhlasen zastupitelstvem, zařadí se náklady poskytnuté městem do rozpočtu města. Proto je na tyto příspěvky každoročně vyčleněna v rozpočtu část finančních prostředků a není tomu jinak ani letos.

Vzhledem k tomu, že součástí projednávání rozpočtu města na pracovním zasedání zastupitelů, nebyl uveden seznam těchto památek, u kterých jejich majitelé o příspěvky požádali, vyžádal jsem si seznam u místostarosty Jiřího Nekvasila, který mi seznam rozčleněný do obou částí města zaslal. Tímto místostarostovi děkuji.

V Brandýse je letos plánována oprava kostela Obrácení svatého Pavla, kde se počítá s obnovou střešního pláště a krovu bočních lodí. Dále se počítá s obnovou fasády a zřízení drenážního systému na odvod vody. Objekt patří církvi, která se na uvedených opravách bude i finančně podílet.

V Brandýse se též počítá, byla zaslána žádost, s celkovou obnovou a výměnou střešní krytiny na stodole selské usedlosti čp. 152 na Nižším Hrádku. Tato usedlost je ve vlastnictví soukromé osoby, která se bude na opravách též finančně podílet.

Ve Staré Boleslavi již delší dobu probíhá údržba a obnova areálu Baziliky svatého Václava. Letos se počítá se třetí etapou obnovy vnitřní cesty v areálu, měly by se dokončit dlaždičské práce,  opravit omítky a mělo by dojít i na lavičky a stromy. Některé ze vzrostlých kaštanů uvnitř areálu již musely být pokáceny, neboť jejich kořeny vážně narušovaly základy baziliky a statiku obvodní zdi. Bazilika je samozřejmě ve vlastnictví církve.

Na staroboleslavském náměstí byla již za dob císaře Rudolfa II. hospoda, však se jí také říká Císařská hospoda. Objekt čp.100 je však spíše znám pod názvem Slovanka a patří soukromé osobě. Letos se zde počítá s obnovou střechy.

Církev dále požádala o příspěvek na opravy domu čp 108 – Kanovnické rezidence ve Staré Boleslavi. Zde by se letos měly opravovat krovy, měla by být vyměněna střešní krytina a latě. Kontrolou a případnou opravou by měly projít i všechny klempířské prvky na budově.

Poslední památkou, patřící též plně církvi, která by se měla letos opravovat, či spíše pokračovat v opravách, je Kaple svatého Podivena u autobusového nádraží. Počítá se s dokončením rekonstrukce vnitřních vzácných maleb, s jejich odborným vyčištěním a dojde i k jejich retuším, tedy k oživení původních barev. To vše budou provádět odborníci. Ze stavební části by se měly opravit omítky u soklů kaple.

Cena za uvedené opravy u jednotlivých památek uvedena nebyla, nicméně byla v návrhu rozpočtu uvedena celková cena. Čtenářstvo s ní seznámím až bude znám definitivní znění rozpočtu města u bude zastupitelstvem schválen.

Mám rád sakrální stavby, většinou jsou nádherné a plně souhlasím s jejich opravami, stejně jako s opravami dalších starobylých a památkových objektů. U těch staveb, které patří fyzickým osobám, pro příspěvek města zvednu ruku bez váhání. U církevních staveb mám problém. I když se mi líbí, jak jsem uvedl, nechápu proč by měl daňový poplatník přispívat svými penězi na jejich obnovu, když schválením církevních restitucí, jež vlastně restitucemi nebyly, spíše by se mělo hovořit o velkorysém daru státu církvím, se stala především katolická církev snad nejbohatším subjektem ve státu.

S převodem majetku církvím včetně ohromné finanční částky naprosto nesouhlasím, zvláště poté, co nový papež František deklaroval chudobu církve a odsoudil hromadění majetku katolickou církví jako nemravné. Někdejší prohlášení kardinála Duky, že pokud stát majetky katolické církvi nevydá, bude následovat žaloba na stát u soudu. Počínání  české katolické církve je tak v naprostém rozporu s názory nejvyššího katolického představitele na světě.

A to hovoří za vše.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.