Město očima nezávislého člověka

Shání se dotace na zateplení budovy MP

10.03.2014 11:22

Odbor územního rozvoje a památkové péče předložil radě města návrh společnosti KEnergy s.r.o. na zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení a změna zdroje tepla objektu MP čp. 1795 v ulici Zápská v Brandýse.

Společnost za toto zpracování podkladů požaduje od města úhradu ve výši 199.000 Kč bez DPH a v případě kladného vyřízení žádosti a získání dotace by měla následovat další smluvní ujednání na další administraci projektu. Například by společnost vybírala, za další peníze ovšem, dodavatele stavby, vykonávala technický či jiný dozor a další činnost, samozřejmě za další slušné peníze od města.

Rada města s návrhem společnosti KEnergy s.r.o. souhlasila a za cenu 240.790 Kč s DPH uložila vedoucímu OÚRPP Havlíčkovi předložit starostovi smlouvu k podepsání nejpozději do data 15.3.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.