Město očima nezávislého člověka

Sídliště bude mít nový regulační plán

30.07.2012 13:19

Na návrh Odboru územního rozvoje a památkové péče rozhodla rada města o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Zpracování regulačního plánu sídliště U Nádraží v Brandýse. Regulační plán je součástí územního plánu a stanovuje pro určitou lokalitu míru zastavěnosti, výšku a rozsah staveb a další podmínky při eventuelní výstavbě.

Výzvou byly obeslány tři firmy, ale jedna z oslovených firem nedodala potřebné informace a ze soutěže byla vyřazena. Soutěžily tudíž pouze dvě firmy, a to Ing. Arch. Dana Pokojová z Kladna a Ing. Arch. Milan Salaba z Prahy pět. Dana Pokojová nabídla městu za vypracování regulačního plánu sídliště U Nádraží cenu 510.000 Kč, u druhé firmy nebyla nabídková cena zveřejněna.

Rada města vybrala proto firmu Dany Pokojové s za nový regulační plán území sídliště u brandýského železničního nádraží zaplatí celkovou cenu 510.000 Kč včetně 20 % DPH. Smlouva by měla být podepsána do konce srpna.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.