Město očima nezávislého člověka

Sklad knihovny byl špatně změřen

12.01.2014 12:06

Na návrh ředitelky městské Knihovny Eduarda Petišky rada města dne 9. 10. 2013 souhlasila s návrhem na vybavení suterénního skladu knihovny firmou Proman s.r.o. regálovým systémem za cenu 482.064 Kč s DPH.

Jednalo se o vybavení pevných a pojízdných regálů pro uložení přibližně 30 tisíc knih v suterénu budovy knihovny. Smlouva byla uzavřena dne 21. 11. 2013 a termín dokončení byl stanoven na datum 2. 1. 2014.

Pro výrobní dokumentaci byl suterén knihovny znovu přeměřen technikem firmy, a ten zjistil, že původně navržené dispozice regálů byly větší, nežli skutečnost. Sklad byl špatně změřen. Pro zajištění provozuschopnosti regálového systému bylo nutné snížit počet jednostranných regálů a kompaktní regály zkrátit o dvacet centimetrů.

Tuto úpravu zohledňuje dodatek ke smlouvě, dle kterého došlo i ke snížení ceny za dílo o 22.627 Kč, tedy na konečnou cenu 459.437 Kč včetně 21 % DPH. Ostatní ustanovení smlouvy zůstaly v platnosti a beze změny. Dle původního termínu by měly již regály ve skladu knihovny být hotovy a v plném provozu.

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.