Město očima nezávislého člověka

Škola Na Výsluní se dočká nového výjezdu z parkoviště

13.11.2012 12:31

Rada města byla seznámena s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce „Výjezd z parkoviště na ulici Kosteleckou u ZŠ Na Výsluní.

Opět byly obeslány čtyři firmy z neveřejného seznamu firem radnice a hodnotící komise ve složení: Ondřej Přenosil, Pavel Havlíček a Jiří Polák otevřela dne 29. 10. obálky s došlými nabídkami, které všechny čtyři firmy zaslaly a všechny nabídky posoudila.

Nejnižší cenu, a to ve výši 478.308 Kč včetně 20 % DPH, zaslala firma Stavby Dlouhý s.r.o. z Borku. Hodnotící komise proto tuto firmu doporučila radě města, ta doporučení přijala a usnesla se uložit vedoucímu OÚRPP Pavlu Havlíčkovi, aby znění smlouvy vypracoval a předložil starostovi Přenosilovi k podpisu.

Poslední zápis z jednání rady města nespecifikoval počátek ani konec stavby, ale z předešlých zápisů vyplývá, že by se mělo se stavbou nového a bezpečnějšího výjezdu z parkoviště u školy, stejně jako vybudování části chybějícího chodníku, započít ještě v letošním roce.

V tomto zápisu se alespoň, na rozdíl od mnoha jiných, uvedly všechny oslovené firmy. Zároveň je naprosto zřejmé, že členové hodnotících komisí jsou stále titíž, a přitom se v součtu všech veřejných zakázek malého rozsahu jedná řádově o stovky milionů, které jdou z kapes daňových poplatníků.

Na rozdíl od několika naprosto zbytečných akcí, při kterých se miliony doslova vyhodily, tato akce je velice smysluplná, neboť se její realizací významně zvýší nejen bezpečnost silničního provozu, ale především dětí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.