Město očima nezávislého člověka

Školka dostala dotace na úsporu energie

28.05.2013 14:46

Před nějakým časem požádalo město o přidělení dotace pro Mateřskou školku v Riegrově ulici, jejíž pomocí by se mohla realizovat opatření k úsporám energií. Zprávu o tom, že městu byla dotace přiznána, obdrželo město již 22. dubna.

Dotace ve výši 3.824.556 Kč se skládá ze dvou částí. Částka 212.475 korun přišla ze Státního fondu životního prostředí ČR a ostatní peníze, přesněji 3.612.814 Kč přišla z Fondu soudržnosti Evropské unie.

Rada města souhlasí s návrhem OÚRPP na přijetí dotací a doporučí zastupitelstvu města schválení tohoto finančního příspěvku. Je však nutné si uvědomit, že žádná dotace nepokryje náklady na realizaci staveb stoprocentně a pokaždé je nutná finanční spoluúčast města. Zápis z jednání rady města neinformuje o tom, co přesně se za pomoci dotací vybuduje, kolik bude celková investice stát ani jakou částkou z rozpočtu bude muset město přispět.

Nicméně pokaždé, když se městu podaří získat dotace z Evropy, jedná se o velmi složitou a administrativně náročnou operaci, neboť podmínky EU pro přiznání dotací jsou velice přísně nastaveny. Jde o to, aby do ČR plynulo z Evropské unie co nejméně peněz a zbylo tak na tisíce bruselských úředníků, vždyť jejich průměrný plat v eurech, přepočteno na naše koruny, činí, dle posledních informací, od osmi do deseti milionů korun ročně. A to jsou jen úředníci, kolik dostávají ti nejvyšší představitelé EU, si ani nedovedeme představit.

Navíc je známo, že z evropských peněz nedostáváme ani polovinu částky, kterou musíme do kasy EU ročně povinně odvádět, takže řeči o tom, jak nám EU finančně pomáhá, jsou jenom řečmi. V podstatě si veškeré obdržené dotace platíme sami.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.