Město očima nezávislého člověka

Školka je vlhká, bude se opravovat

10.06.2013 12:45

Městská Mateřská školka Dvořákova ve Staré Boleslavi je potřeba zateplit. Zároveň je však nutné provést stavební úpravy, aby se odstranila vlhkost v suterénu školky, kde již po roky odpadá vnitřní omítka z důvodu nadměrné zemní vlhkosti.

OÚRPP navrhl radě města vypsat poptávkové řízení na zakázku malého rozsahu na akci „Oprava zateplení části domovní fasády budovy MŠ Dvoříkova ve Staré Boleslavi.“

Rada města návrh přijala a obeslala firmy ze seznamu firem, který má rada města k dispozici a vyzvala je, aby posílaly nabídky.

Termín prací na školce byl stanoven na měsíce červen až srpen letošního roku. Rada města zároveň jmenovala hodnotící komisi, která bude cenové nabídky firem posuzovat. Jsou v ní: Daniel Procházka, Milan Mareš a Zuzana Brabcová – ředitelka MŠ. Náhradníky jsou Pavel Havlíček, Jiří Polák a Ladislav Antončík.

O tom, která firma zaslala nejnižší nabídku a tudíž bude práce provádět budu informovat, jakmile budou výsledky známy.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.