Město očima nezávislého člověka

Školka v Riegrově ulici již zná dodavatele zateplení

10.12.2013 11:44

Před časem několikrát zasedala hodnotící komise na akci „Realizace úspor energie – MŠ Riegrova ulice v Brandýse“. Členem této komise jsem byl i já, ale vzhledem k podepsanému prohlášení o mlčenlivosti, jsem průběh zasedání, ale i výběr, nemohl zveřejnit. Musel jsem čekat až do doby, kdy se výsledky soutěže objeví v oficiálním materiálu rady města, takže informace podávám až nyní.

Toto výběrové řízení se konalo dvakrát., poprvé došlo ze strany zadavatele, tedy města k pochybení při určení konce doby, do které mohly být nabídky zasílány a ve skutečně správném termínu nepřišla na město nabídka ani jedna. Rada města proto musela celé řízení zrušit a vypsat nové, to už bezchybné. Druhý pokus tudíž vyšel.

Do data termínu zasílání nabídek jich přišlo celkem sedm. Všechny nabídky byly v neporušených a zapečetěných obálkách, byly otevřeny a komise je hodnotila z pozice dodržení zadání. To se stalo dne 8. 11. 2013. Komise zjistila, že dvě nabídky neobsahovaly všechny předepsané dokumenty a všech pět členů komise se shodlo, že budou vyřazeny. Vybíralo se tudíž z pěti nabídek.

Nejnižší nabídku zaslala společnost T.A.Q. s.r.o. z Prahy, a to částku 6.544.244 Kč bez DPH. Součástí hodnocení nabídek bylo i posuzování (bylo to přidělováním bodů k jednotlivým částem nabídek) délky záruky na stavbu. I v tomto případě byla společnost T.A.Q. nejlepší, neboť nabídla záruku na svou práci na deset  let.

Proto komise tuto společnost doporučila radě města, a ta se usnesla, že pověří starostu města, aby s touto společností podepsal do 20. 12. 2013 smlouvu.

Ptal jsem se zástupce této společnosti, jak je možné, že již v několika případech městských zakázek zvítězila s nejnižší cenou. „Nemáme žádnou zbytečnou administrativu, vše zařizujeme jen v několika lidech, tudíž nám odpadají náklady na mzdy. Navíc se snažíme práce provádět, při zachování kvality, co nejlacinějším způsobem,“ zněla odpověď zástupce firmy, se kterým jsem se bavil již koncem léta při započetí prací na kočárovně, kterou tato firma též provádí. Navíc, prováděla i rekonstrukci staroboleslavského autobusového nádraží.

Doufám a chci věřit, že při zateplování MŠ Riegrova, nebudou nutné žádné dodatky a cena nakonec zůstane na té výši, jaká byla firmou nabídnuta.

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.