Město očima nezávislého člověka

Školky dostaly výjimku na počet dětí

06.10.2013 16:36

Mateřské školky, jejichž zřizovatelem je město, nestačí v současné době kapacitně pokrýt množství žádostí rodičů dětí v předškolním věku o umístění dětí v mateřských školkách. Z tohoto důvodu v posledních dvou, třech, letech vznikla na území města řada školek soukromých, byť se dle znění zákona mateřskými školkami nazývat nesmějí. Jsou to různé dětské kluby či skupiny, ale fakticky plní tutéž funkci.

Pro mateřské školky zřízené městem, to ale platí i u těch soukromých, jsou v platnosti nařízení o maximálním počtu dětí v jedné třídě. Smí jich tam být dvacet čtyři. Stejný zákon však zřizovatelům umožňuje povolit jednotlivým mateřským školkám výjimku, tou se může počet dětí v jedné třídě navýšit o čtyři děti. Zákon toto umožňuje proto, že problém s umisťováním dětí ve školkách je celostátní, protože dorostly děti tak zvaných Husákových dětí.

Rada města se udělením výjimky z počtu dětí ve třídách zabývala a usnesla se, že výjimku udělí všem mateřským školkám, které o ni požádaly. Nejedná se ovšem o všechny školky zřizované městem, což je pro mne naprosto nepochopitelné, když je známo, že několik desítek dětí do školek umístěno být nemohlo, právě z kapacitních důvodů.

A tyto městské školky o výjimku nepožádaly, tudíž asi nemají potřebu další děti do tříd umisťovat. Jsou to: MŠ Pražská – Brandýs, ZŠ a MŠ Palachova – Brandýs, ZŠ A MŠ Na Výsluní – Brandýs a ZŠ Jungmannova – Stará Boleslav.

Ostatní školky o výjimku požádaly, ta jim byla udělena, a tak mohou do každé své třídy přijmout o čtyři děti navíc.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.