Město očima nezávislého člověka

Skutečné náklady na synagogu nejsou známy

09.07.2014 11:43

Město podepsalo, jak bylo již dříve uvedeno na BN, smlouvu o spolupráci s Federací židovských obcí na provozu obnovené a opravené synagogy. Dle této smlouvy budou provoz zajišťovat tři pracovníci a náklady spojené s provozem synagogy jsou dány výší nákladů na činnost, především však mzdy, těchto tří pracovníků.

Bude se jedna o režim dohod o pracovní činnosti do výše poloviny pracovního úvazku, což činí částku 270 tisíc Kč/rok. V zápisu se uvádí „včetně případných odvodů na zdravotní a sociální pojištění“.

Dále se uvádí, že náklady na drobné opravy a údržbu do výše 1.000 Kč nelze předem odhadnout, ale předpokládá se, že vzhledem ke stavu budovy, budou tyto náklady minimální. Ostatní náklady na provoz budovy, například úhrada elektrické energie, budou hrazeny majitelem objektu, tedy Federací židovských obcí.

Místostarosta Nekvasil dále uvedl, že nelze vyloučit drobné materiálové výdaje v objemu několika tisíc korun ročně, zejména ve spojení s vlastními kulturními akcemi pořádanými v synagoze.

Vzhledem ke vlastníku objektu lze předpokládat, že převážná většina akcí bude pořádána především jím, ale podle stávající smlouvy se bude město finančně podílet i na nich.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.