Město očima nezávislého člověka

Směna pozemků a výstavba Kauflandu – fakta

03.04.2013 17:28

Minule jsem uváděl, že mi z mailu zmizela možnost otevření příloh. Nebylo to vše. Po útoku hackera mi naprosto zkolaboval počítač. Naštěstí mám v rodině ajťáka, takže mi počítač obnovil. Co mne ale nejvíce potěšilo, bylo množství mailů čtenářů, kteří mi odkazy poslali. Přátelé, všem vám moc děkuji. Takže se nyní mohu vrátit k faktům.

Jednopatrová krabice OC Kaufland by měla být umístěna v jižní části Brandýsa mezi ulicí Zápskou, bezejmennou vodotečí u stávající retenční nádrže a železniční vlečkou. Předpokládaný termín zahájení výstavby se uvádí na březen 2014 a dokončení je naplánováno na březen 2015.

Stavební úřad

Navazující rozhodnutí, která by učinil a asi učiní stavební úřad, jak se uvádí v jeho zprávě.

Demoliční výměr na stávající zahrádkářské chatky a ostatní objekty v zahrádkářské kolonii.

Územní rozhodnutí, stavební povolení a následně kolaudační rozhodnutí.

Odbor životního prostředí

Souhlas s trvalým záborem zemědělského půdního fondu a rozhodnutí o výši odvodů za vynětí půdy ze ZPF.

Povolení ke stavbě vodního díla (laptop), povolení k odstranění evidovaného hydrogeologického vrtu S-2, odstranění inženýrsko-geologického vrtu VS1 a odstranění studní v zahrádkářské kolonii.

Dále pak povolení ke kácení dřevin mimo les – ovocných a jiných stromků v zahrádkářské kolonii.

Další výstavbu v ochranném pásmu a v nadregionálním koridodoru.

Povolení k zásahu do významného krajinného prvku, napojení řízeného odtoku ze vsakovacích objektů a úpravu břehové části lokality.

Drážní úřad musí povolit stavbu v ochranném pásmu drah. Pokud tak učiní, tak proč se vůbec tato ochranná pásma zřizují? Že by opět hrály roli peníze?

 

Obchodní centrum Kaufland by mělo mít zastavěnou plochu 4.532 m2.

Parkovací plochy a chodníky, stejně jako komunikace uvnitř areálu OC, 8.870 m2.

Plochy kryté vegetací v areálu 1.945 m2.

Parkoviště

Počet osobních aut v době od 6 do 22 hodin – 750. V době od 22 do 23 hodin cca 50 osobních vozů.

V době od 6 do 21 hodiny by na zásobovací rampy mělo přijíždět, a tím i odjíždět, cca 6 těžkých kamionů, cca 10 středních nákladních aut a 14 dodávek.

 

Poblíž předpokládaného OC Kaufland se nachází lokalita pro výstavbu rodinných domů. Vzdálenost? Přibližně 70 m. Počet rodinných domů, které by zde měly stát, se ve studii neuvádí.

Starší zástavba vilovými a rodinnými domy. Vzdálenost přibližně 150 m.

U budoucího parkoviště stojí bytový třípodlažní dům s osmi bytovými jednotkami. Jeho obyvatelé a jejich děti tak budou žít prakticky na parkovišti. Nádherná vyhlídka, že?

Opět upozorňuji na veřejné jednání o Kauflandu v kině. Tehdy předseda o.s. Jiří Vojta uváděl výsledky studie, kterou si nechal vypracovat. Hovořilo se v ní o dvou a půl tisících osobních autech denně, třiceti kamionech a padesáti středních náklaďácích a dodávkách. Tedy o podstatně vyšších počtech, než se uvádí v této současné studii. Praxe a nic jiného nežli praxe ukáže, která z těchto studií byla hodnověrnější.

A ještě jednou upozorňuji na významný fakt. OC Kaufland v Zahradnické ulici by stál včetně parkoviště podstatně dále od prvních domů sídliště, nežli tomu je v případě Zápské. Pravdou ovšem je i to, že v sídlišti by auty, hlukem a výfukovými plyny trpělo mnohem více lidí než na Zápské. Ale i zde přece žijí lidé, kteří mají právo na klid a čisté ovzduší. Jiří Vojta tehdy argumentoval, a naprosto správně, že při takovém množství vozidel by mohlo dojít i k tragédii dětí. Děti ze Zápské mají menší cenu?

Kdysi, ještě předminulé zastupitelstvo, několika členy rady a dokonce vedení města přislíbilo investorovi umožnění výstavby OC. Pravda, pouze ústně. Proto investor vedl jednání vedoucí k nákupu pozemků. Mezitím se zastupitelstvo dvakrát obměnilo, ale většina z tehdejších zastupitelů, radních a vedení města zůstala stejná. Investor pozemky nakoupil, ale vůle k povolení stavby, jednalo se změnu regulativ a pronájmu menšího městského pozemku, byla náhle ta tam.

Osobně jsem byl původně od samotného počátku problému Kaufland zásadně proti vzniku další obchodní krabice v Brandýse. Je jich tady dost. Po obdržení informace o příslibu výstavby a následné investice do nákupu pozemků, jsem se postavil za výstavbu na pozemcích investora. Psal jsem to již několikrát, ale zopakuji to. Vždy jsem plnil sliby, a to i ústní. A domníval jsem se, a stále se domnívám, že sliby, byť ústní, by se měly plnit. Představiteli města, radními a zastupiteli o to více, neboť jsou veřejnými činiteli.

Výstavba Kauflandu v Zahradnické ulici vzala za své, možná i pod nátlakem neobjektivní reportáže v ČT. Dobrá, řekl jsem si, někteří ze zastupitelů asi nevědí, že slušný člověk neslibuje to, co nemůže stoprocentně splnit, ale pokud to slíbí, má učinit vše, aby slib splnil. Jinak není slušným člověkem. Domníval jsem se, že tím kauza Kaufland končí.

Vždyť všechny strany v současném zastupitelstvu, počínaje ODS, TOP 09, ale i KSČM, ČSSD a dokonce i tehdejší Věci veřejné, měly ve svých volebních programech bod odporu proti Kauflandu. Nevím, zdali to měli v programu i zelení.

Každý člen zastupitelstva z těchto stran by se měl snažit plnit volební programy. Tudíž vedení města mělo zcela jasně investorovi sdělit, že záměr s výstavbou Kauflandu je mrtev. A basta!

Co je potom za tím, že současná koalice změnila názor?

Jedním z největších trumfů proti Kuaflandu v Zahradnické ulice bylo sdělení ústy předsedy o.s. Jiřího Vojty. Řekl kdo ze zastupitelů by si vzal na svědomí tragédii dítěte, kdyby  vběhlo pod jedno z mnoha projíždějících aut. Na Zápské budou děti žít na parkovišti. Tam tato tragédie nehrozí? Tam si zastupitelé na svědomí děti nevezmou?

Zhoršit životní prostředí lidem na sídlišti by bylo neodpovědné. Zničit život lidem na Zápské nevadí? A že jich je daleko méně? Lidský život je lidský život, ať se jedná o tisíce lidí, stovky nebo desítky. Lidé ze sídliště mají zřejmě větší cenu, jinak by vedení města nemohlo na směnu pozemků a tím k výstavbě OC přistoupit.

Rozhodnutím, a opět nepředpokládám, že by dvanáctičlenná koalice hlasovala jinak nežli pro směnu pozemků a odhlasováním směny pozemků a výstavbě obchodní krabice s tisíci auty denně na Zápské zničí život desítkám lidí. Příště může tato koalice podobným rozhodnutím dvanáctičlenné většiny zničit život tisícům lidí ve městě, neboť ten, kdo jednou zradí své sliby, zrazuje je neustále.

„Asi se proti Kauflandu už nedá nic dělat a my zahrádkáři se musíme smířit, že přijdeme o své zahrádky,“ napsal mi jeden s postižených zahrádkářů. Zřejmě má pravdu. Za rok a půl však budou nové volby. Všichni obyvatelé města by si v nich měli uvědomit, jak moc tato koalice škodí. A zvolit toho, kdo by byl slušný, čestný a sliby plnil. Nic jiného opravdu asi nezbývá.  

A jedno rčení na závěr. Kdo chce být šťastný rok, ožení se. Kdo chce být šťastný deset let, pořídí si psa. Kdo však chce být šťastný celý život, pořídí si zahrádku.

Zahrádkářům na Zápské se jejich štěstí sprostě ukradne jenom proto, že si to přeje pár lidí.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.