Město očima nezávislého člověka

Směna pozemků byla stažena z programu

14.06.2013 10:49

Zatímco po jednání rady města kde se schvaloval program veřejného zasedání zastupitelů a následně byl elektronicky zaslán zastupitelům, ještě bod programu směny pozemků s investorem Kauflandu byl zařazen, byť až na závěr schůze, v písemných materiálech, které zastupitelé obdrželi později, již tento bod chybí.

Vedení města údajně tvrdí, že touto případnou směnou pozemků by město ztratilo přístup k retenční nádrži, která se nachází za těmito uvažovanými pozemky. Proto se prý musí celý postup a především jednotlivé pozemky určené ke směně důkladně prověřit a posoudit.

Ze zápisů z předešlých jednání rady města však vyplývalo, že rada města si již schválila po eventuelní směně pozemků s investorem Kauflandu změnu stávajícího územního plánu na pozemcích, které dosud patří investorovi a nacházejí se vedle stávajícího řetězce Penny a poblíž ulice Zahradnické. Tuto změnu by však muselo schválit zastupitelstvo.

Nechce se věřit, že při uvažované směně pozemků, o kterých probíhají jednání již dlouhou dobu, by rada města nevěděla, že případnou směnou by město ztratilo přístupovou možnost k retenční nádrži. Spíše se jedná o to, že se našel i mezi členy koalice někdo, kdo by se směnou nemusel souhlasit a směna by v zastupitelstvu nemusela projít, a tak se raději bod z jednání stáhl.

Nestalo by se to poprvé. Už jednou zastupitelstvo neschválilo navýšení vodného a stočného. Pro navýšení totiž tehdy hlasovalo jen devět koaličních členů, a to bylo málo. Namísto toho, aby se do zápisu napsalo, že usnesením zastupitelstva se vodné a stočné nenavyšuje a zůstává tudíž ve výši loňského roku, schůze zastupitelů se přerušila a starosta ji svolal o týden později, právě s tímto jediným bodem.

A co se nestalo? Zastupitelé během tohoto týdne náhle jasnozřivě prohlédli a pro zachování loňské ceny hlasoval jediný zastupitel, já. Tehdy nebyl přítomen Stanislav Huml, měl jednání ve sněmovně. A převážná většina zastupitelů tehdy lidem vodné a stočné poměrně o dost navýšila.

Proto je na místě otázka. Není stažení bodu jednání zastupitelů právě z tohoto důvodu? Nebude se dále jednat v koalici kuloárově, aby celá dvanáctičlenná koalice ruku pro směnu zvedla? I to je možné.

Jedno je však jisté. Kauza Kaufland se táhne již tak dlouho, až je to nechutné. Pokud většina zastupitelů nechtěla připustit výstavbu obchoďáku na původních pozemcích investora, jak mu to předtím několik zastupitelů přislíbilo a investor proto pozemky nakoupil, mělo se investorovi oznámit, že jeho záměr neprošel a byl by prostě konec.

Tím, že se neustále hledá nové a nové řešení, se jen jitří vášně a přicházejí domněnky, že za prosazením výstavby Kauflandu je i něco více, nežli snaha vyhovět přání potenciálních zákazníků tohoto řetězce. Že jsou za kauzou nějaké peníze. Tak to připadá mně.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.