Město očima nezávislého člověka

Směna pozemků pro Kaufland je opět na stole

07.12.2013 14:09

Společnost DREAMLINER SE, opakuji, že se jedná o tytéž osoby, jako u společnosti Qinn Invest, podala opětovně žádost o směnu pozemků s městem. Tato žádost je datována 10. 9. 2013.

Téhož dne město vyzvalo žadatele o doplnění žádosti o důvod této směny, který nebyl patřičně uveden. Žadatel dne 8. 11. 2013 odpověděl dopisem, ve kterém sděluje, že důvodem žádosti je akceptace požadavku města na zcelení pozemků do majetku města v klidové zóně, při ulici Zahradnická a majetková kompenzace za pozemky na periferii města, při ulici Zápská.

Rada města uvedla, že zcelování pozemků nikdy nedeklarovala. Je to pravda. Pokud by město tuto informaci vydalo oficiálně, muselo by o ní hlasovat zastupitelstvo, neboť se jedná o majetek města, což je v kompetenci právě jen zastupitelstva. Rada města má ze zákona právo sama rozhodovat pouze o pronájmu, o prodejích, koupích či směnách, musí rozhodovat celé zastupitelstvo. A tato informace na jednání zastupitelů nikdy nebyla projednávána.

Faktickým a jediným důvodem společnosti ke směně pozemků je, jak ví dnes už každý občan města, jen a pouze výstavby obchodního centra Kaufland.

Společnost zároveň požádala radu města, aby její žádost projednala rada města, ale i zastupitelstvo a zároveň požádala, aby k těmto jednáním byla přizvána. Týž den, jako dopis s odůvodněním žádosti o směnu pozemků, tedy 8. 11. 2013, byla doručena městu další žádost společnosti DREAMLINER SE o projednání žádosti směny, jako návrh na dispozice s majetkem a též požadovala projednání žádosti jak na radě města, tak na zastupitelstvu.

Rada města žadatele informovala, že v současné době nelze zveřejnit úmysl na směnu pozemků, protože není uskutečněn proces dělení pozemků. Žadatel totiž podal na stavební úřad žádost o dělení pozemků, a to již dne 2. 7. 2013. Stavební úřad vyzval žadatele k doložení žádosti o další nutné materiály k vyřízení žádosti dne 30. 7. 2013. Jelikož společnost do 31. 8. 2013, do kdy měla materiály dodat, nedoložila požadované informace (podklady), proto stavební úřad dne 17. 9. 2013 celé řízení zastavil.

Podstatou poslední žádosti zástupců společnosti DREAMLINER SE je projednání otázky směny pozemků. Jasně řečeno, investoři chtějí slyšet od radních, že požadovanou směnu pozemků podpoří a toto stanovisko si odhlasují a totéž zřejmě chtějí i od zastupitelstva. Teprve poté, kdyby jim bylo v obou případech vyhověno, pokračovala by společnost, při splnění všech zákonných podmínek, s přípravou realizace směny pozemků s městem. Představa společnosti je taková, že by směnila své pozemky ve stejné výměře u Zahradnické ulice za pozemky města v lokalitě Zápská, při čemž by za oběť výstavby obchodní krabice padly všechny zahrádky, které tam jsou po řadu desetiletí.

Rada města se žádostí investora souhlasila, ale pouze s tou částí, ve které chtěli investoři tuto žádost projednávat při veřejném zasedání zastupitelstva 18. 12. 2013 v tělocvičně ZŠ ve Staré Boleslavi.

Investorovi, a opět to zdůrazňuji a opakuji, jde o jedinou věc. Chce dosáhnout usnesení většiny zastupitelů, ve kterém by byla směna pozemků odsouhlasena. Všechny ostatní řeči kolem, jsou jenom mlžícím balastem.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.