Město očima nezávislého člověka

Smlouva zřejmě končí, musí se řešit dodatkem

15.11.2013 14:26

Rada města se dne  6. 11. usnesla, že vypíše zjednodušené podlimitní řízení na službu „Poskytování právních služeb.“ Rada města se zároveň rozhodla, že než bude realizováno výběrové řízení, podepíše dodatek smlouvy na její prodloužení platnosti s Advokátní kanceláří Nespala s.r.o.

Zároveň rada města rozhodla, že uzavře mandátní smlouvu se společností S.I.K. Jana Hárovníka na zastupování města ve zjednodušeném podlimitním řízení na tuto službu městu. Rada města uložila vedoucí oddělení vnitřní správy Chvojkové připravit k podpisu obě smlouvy starostovi města do data 20.11. 2013.

Ze zápisu vyplývá, byť to v něm explicitně uvedeno nebylo, že s největší pravděpodobností koncem roku končí smlouva s advokátní kanceláří, a protože nebylo včas výběrové řízení vypsáno, musel se tento stav řešit dodatkem stávající smlouvy. S největší pravděpodobností ve výběrovém řízení opět zvítězí stejná advokátní kancelář, protože advokát Marek Nespala pro město tuto činnost vykonává po dlouhá léta k naprosté spokojenosti města.

O kolik peněz bude muset město zaplatit advokátní kanceláři navíc či kolik bude stát zastupování města v tomto výběrovém řízení se v zápisu nic neuvádělo, pravděpodobně se cena pro Jana Hárovníka objeví v zápisu až bude výběrové řízení vypsáno.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.