Město očima nezávislého člověka

Snad už bude smlouva akceptovatelná

18.02.2015 10:38

Město získalo od Středočeského kraje do vlastnictví budovu bývalé hasičské zbrojnice ve Staré Boleslavi, což je velice chvályhodné, neboť ji v padesátých letech dobrovolní hasiči sami postavili svépomocí a nemalými prostředky ji zrekonstruovalo. Je pravdou, že budova je opravdu pěkně a účelně opravena a město, především ti, kdož se o její získání a rekonstrukci zasloužili, na ni mohou být právem hrdi.

Problém však nastal, když bývalé vedení města nabídlo staroboleslavským dobrovolným hasičům návrh nájemní smlouvy. Ta byla pro SDH v podstatě neakceptovatelná, neboť na dobrovolné hasiče by v důsledku znění této smlouvy připadly tak vysoké náklady na provoz své části budovy, že by ji hasiči, tedy nevýdělečná organizace, nebyli schopni uhradit.

Nyní se situace zásadně změnila, Bývalé vedení města totiž napsalo nájemní smlouvu na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ale ve skutečnosti ji už nyní užívá Jednotka dobrovolných hasičů, alespoň její část, která je ve skutečnosti zřízena městem, SDH Stará Boleslav.

Z důsledku této zásadní nesrovnalosti rada města rozhodla, že prodlouží termín úkolů rady města na uzavření nové nájemní smlouvy s SDH Stará Boleslav do konce letošního února a byla sepsána tak, aby odpovídala skutečnostem a finančním možnostem dobrovolných hasičů zřízených městem a pracujících ve svém volném čase všech členů SDH ve prospěch města a jeho občanů. Vzpomeňme jenom na ohromnou zásluhu členů SDH například při povodních.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.