Město očima nezávislého člověka

Socha T.G.M. se dostala do popředí zájmu

21.04.2013 11:58

Místní organizace Svazu bojovníků za svobodu požádala radu města  o projednání možnosti umístit k soše T:G.M. desku s popisem historie jejího umisťování, odstraňování a opětovného umisťování  na různá místa ve městě.

Zároveň bojovníci za svobodu požádali radu města, aby se zahájil proces opravy Památníku obětem obou válek umístěným v parku Na Plantáži. Obě žádosti, a následná opatření, by měly být vyřízeny k 95. výročí vzniku samostatné republiky.

Rada města uložila již dne 9.1.2013 místostarostovi Nekvasilovi zahájit úkony vedoucí k naplnění žádosti Svazu bojovníků za svobodu a nyní přijala tato opatření:

           A) Popisek historie sochy T.G.M. – Z muzea byly již upřesněny údaje z kronik a dalších podkladů jak a kdy byla socha odstraňována a opět umisťována.

          B) Byla zadána studie úpravy okolí sochy a zároveň bylo požádáno o souhlas s úpravami okolí sochy Univerzitu Karlovu, na jejímž pozemku je socha nyní umístěna.

Rada města rozhodla, že není vhodné umístit popisek přímo na sochu, ale najít jiné, vhodnější řešení. Například k soše umístit další desku. Zatím je řešení v jednání, takže se necháme překvapit, co rada města vymyslí.

K úpravě Památníku válečným obětem přijala rada města toto usnesení:

Již byl posouzen stav památníků a proběhly konzultace postupu jeho opravy. Byla zahájena poptávka na opravu památníků a vyžádána cenová nabídka, zároveň se začne hledat dodavatel stavby.

Památkáři již udělili předběžný souhlas, a proto byla zadána studie úpravy okolí památníku včetně likvidace divoké cesty vedle kaštanové aleje. Rada města dokonce zvažuje možnost trvalého osvětlení památníku.

Vzhledem k tomu, že povrch památníku neumožňuje opravu v původním provedení, navrhuje rada města nové řešení. Uvažuje například o žule nebo vápenci, které by byly odolné vůči povětrnostním vlivům. Rada města zároveň rozhodla, že vzhled památníku zůstane zachován, i když se bude muset vyřešit základová deska, protože je prasklá.

Socha T.G.M. byla po celá léta na okraji zájmu jak Svazu bojovníků, tak i vedení města či škol. Například v roce 2012 k 94. výročí vzniku republiky si nikdo na „prezidenta zakladatele“ nevzpomněl, pouze staroboleslavská MO ČSSD, na popud svého člena Františka Štechy, při pietní vzpomínkové akci položila k soše T.G.M. věnec.

Nikdo jiný se u sochy našeho prvního prezidenta neobjevil.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.