Město očima nezávislého člověka

Součástí revitalizace ostrůvku bude i cyklostezka

20.05.2013 14:28

Plány na revitalizace ostrůvku v Brandýse jsou staré již několik let. Například zde měla být uložena i část starého železného a historického železného mostu přes hlavní řečiště Labe, jako vzpomínka na most, kvůli kterému se vedly spory i na nejvyšších místech.

Zároveň měla být vybudována přes ostrůvek i cyklostezka, která zatím vede po úzké ulici nad ostrůvkem, kde často docházelo ke konfliktním situacím obyvatelů domů a neukázněných cyklistů, které vedly k mnoha stížnostem obyvatel uličky. Projekt počítal i s nutnou výstavbou lávky přes někdejší kanál vodního slalomu, místními nazývaným Malým Labem v místech ústí kanálu do Labe tak, aby cyklostezka plynule navazovala na cestičku po labskénavigaci a v místě za přečerpávací stanicí ČOV se napojila na cyklostezku stávající a vedoucí do Kostelce nad Labem. Začátek cyklostezky na ostrůvku je plánován po kamenném mostu přes kanál u objektu Dukly Praha.

Vzhledem k tomu že některé pozemky na ostrůvku patří Povodí Labe, má město uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Nyní se však zjistilo, že k pozemkům, uvedeným ve smlouvě, patří i další pozemek s parcelním číslem 1302/2. Bez tohoto pozemku by se stavba nedala realizovat, pokud by nebyl smluvně ošetřen a město by nemohlo žádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Proto nyní rada města původní smlouvu s Povodím Labe doplnila o Dodatek č. 1, ve kterém se smluvně ošetřil i zmiňovaný pozemek. Tento dodatek byl starostou města podepsán 14.5. a městu tak už nic nebrání v projektu pokračovat.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.