Město očima nezávislého člověka

Soukromé školky dostanou dotace i příští rok

29.10.2013 12:31

Rada města schválila návrh na uzavření smluv na poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města dvěma soukromým mateřským školkám.

Jedná se o částku 390.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s činností neziskové organizace Brandýský Matýsek o.s. Zároveň rada města schválila příspěvek na částečnou činnost neziskové organizace Rodinný klub Klíček ve výši 480.000 Kč.

Obě organizace provozují neškolská zařízení na umístění dětí v předškolním věku. Rada města se rozhodla, že podpoří formou spolufinancování rozšíření kapacity Brandýského Matýska, který bude příští rok umisťovat 50 dětí ve dvou třídách s celodenním provozem. Matýsek zároveň usiluje vytvořit zařízení, které bude zapsáno v rejstříku škol a bude moci v příštích letech, pokud bude snaha úspěšná, zajišťovat mateřskou školku bez nutnosti příspěvku města, protože jako školské zařízení bude dostávat příspěvky od státu, přesněji řečeno od Středočeského kraje. Matýsek působí v Brandýse nad Labem v Riegrově ulici.

Naproti tomu Klíček působí ve Staré Boleslavi v objektu města v tak zvané Rezidenci a bude příští rok zajišťovat péči o 17 dětí v předškolním věku. Oba příspěvky budou uhrazeny ve dvou splátkách, část bude uhrazena ještě v letošním roce a zbytek do čtrnácti dnů po schválení rozpočtu města zastupitelstvem v příštím roce.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.