Město očima nezávislého člověka

Soukromníci vysoutěžili daleko nižší cenu, než by to dokázalo město

11.12.2013 12:22

V době další vlny privatizace městských bytů, tedy nikoliv té úplně první, počátkem devadesátých let, byly prodány i byty v domě čp. 1372 v ulici Sídliště BSS. V tomto domě je v současné době město vlastníkem pouze jednoho bytu, jehož nájemník si byt nekoupil. Ostatní byty byly rozprodány.

Dne 11. 11. 2013 požádalo Společenství pro dům 1372 město o souhlas s modernizací (stavebními úpravami) a žádost o vyjádření k výběrovému řízení na výměnu stoupaček. Jedná se o kompletní rekonstrukci rozvodů vody a odpadu v uvedeném domě. Souhlas města nutný byl, protože je stále vlastníkem jednoho z bytů.

Společenství předložilo městu čtyři cenové nabídky. Dle informace správce domu radě města, ostatní vlastníci bytů vybrali za vítěze soutěže společnost HP construction s.r.o. z Českých Budějovic, která za uvedenou práci nabídla cenu ve výši 97.911 Kč včetně DPH. Všechny došlé nabídky byly radě města předloženy.

Rada města, coby vlastník jednoho bytu, souhlasila s uvedenými rekonstrukcemi a navrhla, aby vlastníci podepsali smlouvu, ke které se město připojí, právě se společností z Českých Budějovic.

Z tohoto případu vyplývá zcela zřetelně jeden fakt, který je mezi veřejností znám po celá léta. Jedná-li se o soukromníky, jsou ceny zakázek daleko nižší, nežli tomu je u státních zakázek, neboť i zakázky města jsou vlastně státními.

Prosím vážené čtenářstvo Brandýských novin, nechť si porovnají ceny městských zakázek s touto cenou pro soukromníky. Je nesrovnatelně nižší. A z toho vyplývá další fakt. Většina státních zakázek, a naše město není výjimkou, je několikanásobně předražená. Dokud se s tímto fenoménem, z pozice vedení státu, nic neudělá, ze stále se prohlubující dluhové pasti se nikdy nevyhrabeme.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.