Město očima nezávislého člověka

Sousedské vztahy? Hyenismus!

15.08.2013 11:35

O rozdílném vztahu k územnímu plánu různých obcí svědčí stav v lokalitě Na Praporci. Zatímco na katastru Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi v poslední verzi územního plánu se lokalita označila jako nezastavitelná, i když zastupitelstvo doporučilo na pracovním zasedání, aby tato lokalita byla stavebním územím regulovaným regulačním plánem, na katastru obce Skorkov územní plán dovoluje stavět dokonce přímo v lese na místě někdejší sportovní střelnice.

Jak je známo, celou oblast bývalé střelnice koupil soukromý podnikatel a hodlá, jak vyplynulo z písemných dokladů, které mám k dispozici, stavět zde osm bytových vil. Skorkov dal této výstavbě bytových domů přímo v lese zelenou. A tak zatímco se bude stavět v lese, někdo, zatím nevím kdo, ale zjišťuji to, změnil statut území v územním plánu tak, že v oblasti těsně vedle města Stará Boleslav, si majitelé parcel postavit domy nemohou.

A o tom, jak se současný majitel lesa a bývalé  střelnice Na Praporci chová k sousedům, svědčí i následující fotografie. Před vrata domu, který zde stojí snad již sedmdesát let, nechal přivézt a jeřábem usadit obrovské panely, takže majitel domu se do svého majetku nemůže dostat a musí se z druhé strany proplétat mezi stromy. Navíc mu již několik měsíců popeláři nevyvážejí popelnice, i když jejich svoz musí ze zákona platit, protože se u jeho domu prostě neotočí.

U druhé parcely nechal majitel Praporců uprostřed vjezdových vrat postavit ohromný pilíř, takže ani tam se vlastník parcely nedostane.

A třetí fotografie jasně ukazuje, že si majitel Praporců nechal les oplotit a zamezil tím nejen vstup do lesa houbařům, právě zde rostly nádherné hřiby, sám jsem na ně do těchto míst chodil, ale především zamezil volnému průchodu lesní zvěře. A nikomu z odpovědných úředníku to nevadí.

Dokonce i policie prohlásila, když si majitel na usazení panelů stěžoval, že proti tomuto zvěrstvu a hyenismu nemůže nic dělat, neboť se jedná o soukromý majetek.

Kam jsme se to až dostali? Na jedné straně si nějaký úředník našeho města na kraji při jednání  změní územní plán proti rozhodnutí nejvyššího orgánu samosprávy – zastupitelstva a nic se neděje. Dokonce na mou interpelaci na veřejném zasedání zastupitelstva odpověděl starosta Přenosil, že tuto nezákonnou změnu územního plánu udělal kraj. Lež! Mám doklady o tom, že kraj akceptoval původní návrh města na zemní plán, kde byla oblast Praporců vyznačena jako území určené k zastavění s podmínkou regulace plánem a až na zásah úředníka toto území kraj změnil. Úředníka  z našeho města, nikoliv kraje!

A na druhé straně se děje neskutečné příkoří majitelům nemovitostí, je jim bráněno ve vstupu na svůj majetek a není v silách státních orgánů občany této republiky ochránit před zvůlí a hyenismem zbohatlíka.

Tohle jsme chtěli, když jsme masově zvonili klíči na náměstích?     

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.