Město očima nezávislého člověka

Soutěž, na míru šitá jediné firmě

20.03.2014 16:26

Již při vypsání nadlimitní veřejné zakázky na správu bytového a nebytového fondu města jsem předpokládal, že žádný jiný uchazeč, nežli Tommi Holding, v soutěži zvítězit nemůže. Zadávací podmínky soutěže byly totiž šity právě pro tuto firmu. Tehdy jsem vyslovil přesvědčení, a byl ochoten vsadit krk, že Tommi Holding je předem známý vítěz soutěže a jako obvykle v těchto případech, jsem se nemýlil. Starosta města již podepsal s touto firmou smlouvu, dnes se jí říká příkazní, takže Tommi bude spravovat městský fond po celou dlouhou řadu let.

V soutěži nabídla, jak vyplývá ze zápisu z jednání rady města ze dne 12. 3., jednotkovou nabídkovou cenu ve výši 83 Kč bez DPH za byt či nebytový prostor a měsíc, a právě touto cenou prý zvítězila a bude opět na městu a jeho občanech těžce po řadu let vydělávat. Přitom nabídky ostatních firem, ale ani jejich seznam v soutěži, se v zápisu neobjevily. Prostě vůbec nic, jen konstatování, že byla vybrána společnost Tommi Holding s.r.o.

Na faktu, že se soukromá firma snaží vydělávat, není nic špatného, přece kvůli tomu vznikla, ale pokud se firma na celá léta napojí na rozpočet města. Na platby od jeho občanů a při faktu, jak je postavena smlouva, podle mého názoru pro město velice nevýhodně, tak to už správné není. Kdyby totiž zadávací podmínky veřejné soutěže nebyly šité přímo na míru této firmě a zvítězila by jiná, mohlo by to pro občany města třeba znamenat, že by měli nižší nájemné.

Navíc by se měl schvalovat i rozpočet Tommi Holding a ve výčtu jejich činností se objevila řada podivností, alespoň podle mne, například za vymalování společných prostor v domě v ulici I. Olbrachta, tedy chodeb, schodišť či sklepů, jsou-li tam nějaké, zaplatila firma Tommi Holding 100.000 Kč bez DPH. Za tyto peníze by byl vymalován veliký panelák a nikoliv obyčejný dům. A podobných hausnumer má Tommi Holding v rozpočtu více, ostatně na jednání zastupitelstva by o nich měla hovořit D. Altmanová z ČSSD podrobněji a konkrétněji. Lze se potom divit, že nájmy jsou takové, jaké jsou, a město opět ostrouhá? A všechno to budeme platit my, občané města, nebo přesněji ti, kdož bydlí v obecních bytech.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.