Město očima nezávislého člověka

Sportovci dostanou další peníze

13.08.2013 12:09

Rada města dne 3.7.2013 odsouhlasila příspěvek na pořádání fotbalového kempu pro děti ve výši 20 tisíc korun Josefu Matějovskému, který pro mladé fotbalisty kemp organizuje. Aby mohl být příspěvek města vyplacen a zároveň dodržen zákon, musí být radou města schválena a oběma stranami následně podepsána smlouva. Rada města nyní znění smlouvy odsouhlasila a pověřila starostu města aby ji podepsal a příspěvek tak mohl být vyplacen.

Je chvályhodné, že ve městě žijí lidé, kteří se zajímají o volný čas dětí a svou aktivitou přispívají nejen k jejich naplnění volného času, ale vzbuzují u nich i zájem o sport. Je velice důležité, aby se děti zabývaly sportovním vyžitím než aby se scházely třeba v parcích a ničily jejich zařízení, čehož jsme často svědky.

Rada města zároveň odsouhlasila i smlouvu pro další příspěvek. Jedná se o TJ Slavoj Stará Boleslav a příspěvek z rozpočtu města je určen na opravu vnitřní omítky v tělocvičně

U Karla IV. Tento příspěvek, stejně jako předešlý, schválilo zastupitelstvo města již počátkem června.

Oba příspěvky z městských peněz jdou na dobrou věc a je dobře, že město sportovcům vychází takto vstříc. Je jen škoda, že v zápisu z jednání rady města již nebyla uvedena výše ani jednoho příspěvku. V prvém případě jsem si z jednání zastupitelstva částku pamatoval, v případě opravy omítek v tělocvičně již nikoliv, a proto se domnívám, že rada města mohla pro své občany výši příspěvků zopakovat. V tomto případě by se jistě kritiky z řad občanů města nedočkala a o to je její přístup nepochopitelnější.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.