Město očima nezávislého člověka

Sportovcům byly přislíbeny granty

30.05.2014 10:40

Odbor kultury a cestovního ruchu, na návrh sportovní komise, vypracovaného dle platných zásad přidělování příspěvků sportovním organizacím, navrhl radě města rozdělit granty. V rozpočtu města byla na granty vyčleněna částka 1.700.000 Kč. Odbor kultury a CR se však ztotožnil s návrhem sportovní komise a přesná částka, která se bude rozdělovat činí 1.729.829 Kč, tedy je o něco vyšší, nežli s jakou počítal schválený rozpočet města.

Tato částka bude rozdělena podle seznamu, který ovšem zveřejněn nebyl, jednotlivým sportovním organizacím působících na území města. Příspěvek byl podmíněn vyúčtováním smluv z roku 2013, které muselo být bezchybné. Všechny organizace, které o grant požádaly, tuto podmínku beze zbytku splnily. Pouze Sportovní klub Skeleton nevyplnil požadované údaje, a proto mu požadovaný příspěvek nebyl přidělen.

Vzhledem ke znění zákona o obcích musí grant sportovcům schválit na veřejném zasedání zastupitelstvo, což zřejmě nebude problém, a proto rada města rozhodla, že schválení grantů zastupitelstvu doporučí.

Seznam sportovních organizací, které příspěvek obdrží, ani částky, které dostanou, v zápisu z jednání rady města uvedeny nebyly. Pokud by se v některém budoucím zápisu tyto seznamy objevily, nebo až s nimi budou seznámeni zastupitelé, budou všechny organizace zveřejněny na těchto stránkách, a to i s přesnými částkami, které z městského rozpočtu obdrží.

Je naprosto nepochopitelné, že součástí zveřejněné informace z jednání rady města v zápisu není seznam orgqanizací ani částky uveden, i když se v něm uvádí, že jsou nedílnou součástí jednání. Nejde opět o nic jiného, nežli o snahu utajovat před veřejností vše, co jde, i když se prakticky jedná o maličkost, která stejně během času vyjde napovrch.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.