Město očima nezávislého člověka

Stále stejná taktika – zadlužit příští zastupitelstvo

26.09.2014 10:49

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy vyhověla žádosti rady města a oznámila městu schválení projektu Spolkový dům v Brandýse. Jedná se o dům čp. 98 na náměstí.

Dle sdělení je však třeba, uvádí zápis z jednání rady města, schválit jednak uzavření smlouvy s Radou regionu na poskytnutí dotace až do výše 20 miliónů korun, ale, a to je důležitější, muselo být schváleno vyčlenění peněz z rozpočtu města až do výše 32.295.247,95 Kč. Tato částka odpovídá spolufinancování uvedeného projektu, přesněji řečeno, tuto částku musí město vyčlenit, aby mohla být čerpána dotace na kompletní rekonstrukci domu čp. 98 tak, aby mohl vzniknout Spolkový dům.

Vzhledem k předešlým rozvahám o celkové ceně kompletní rekonstrukce prakticky ruiny památkově chráněného domu, které se pohybovaly okolo sta milionů korun, lze předpokládat, že uvedené částky nejsou konečné, a protože rada blíže nespecifikovala, o jaké časové rozmezí investice do domu se jedná, lze pouze dedukovat, že jde o příští rok.

Současná, končící rada města, si tento postup musela nechat schválit zastupitelstvem, což se jenom den poté, co takto rada města rozhodla (17. 9.), protože veřejné zasedání se konalo 18. 9. Koalice, která bezmyšlenkovitě schvaluje vždy to, co rada města, složená z jejích zástupců požaduje, schválila i tento návrh.

Tím však v podstatě příští zastupitelstvo, radu města a vedení města, pokud konečně dojde ke změně, zadlužilo, neboť se již nebude moci nic změnit a město se na spolufinancování projektu bude muset podílet. Vezmeme-li v potaz, že současná a končící rada města prosadila, a koalice, věrna svému loutkovému zvedání rukou, odsouhlasila i nákup dvou objektů bývalých lázní v Houštce, bude příští rada města a zastupitelstvo muset řešit, kde na oba projekty, tedy jak na Spolkový dům, tak na projekt kulturního domu v Houštce, sežene peníze.

U opozičních zastupitelů tak panují obavy, že při realizaci obou projektů bude muset příští vedení města silně omezit investice do rekonstrukcí ulic, z nichž některé po kompletní rekonstrukci doslova úpěnlivě volají.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.