Město očima nezávislého člověka

Stále více lidí nemá na nájemné

07.02.2013 14:37

Město prodalo, ve dvou vlnách privatizace bytového fondu, téměř všechny byty, které vlastnilo. První vlna prodeje městských bytů se konala v devadesátých letech, druhá vlna před několika lety. Nyní má město ve vlastnictví minimální počet bytů.

I v nich však neustále přibývá nájemníků, kteří nejsou schopni městu hradit stanovené nájemné a dochází situacím, že město trvá na vyklizení těch bytů, jejichž nájemníci mají poměrně vysoký dluh na nájemném a nejsou schopni hradit i dohodnutý splátkový kalendář.

Nyní je nájemné i v městských bytech tak vysoké, že se rovná nájemnému tržnímu v domech se soukromým vlastníkem a pro občany, kteří buď přišli o práci nebo ji mají tak minimálně placenou, že nájemné nejsou schopni hradit, nezbývá zřejmě nic jiného nežli bydlet pod mostem.

Město zcela rezignovalo na výstavbu sociálních bytů, nejen pro občany s velmi nízkým příjmem, ale i pro mladé začínající rodiny. Mladí lidé, pokud nejsou z rodin s nadprůměrnými příjmy, nemají dnes šanci byt získat, a pokud se rozhodnou pro hypotéky, velmi často se stává, že po čase nejsou schopni hypotéky splácet a byt přijdou.

Toto není politika jenom našeho města, je to politika celého státu. Není proto divu, že se uzavírá stále méně manželství, mladí lidé žijí doma u rodičů nebo jsou sice v partnerském stavu, ale vlastní byt nemají. Po dětském boomu před několika lety, kdy se dostaly ke konci reprodukčního věku tak zvané Husákovi děti, se dnes opět rodí dětí daleko méně.

Vloni byl počet narozených dětí nejnižší od roku 1775, kdy se začaly narozené děti počítat. Znamená to, že v budoucnu se bude muset republika spoléhat na pracovní síly ze zahraničí, neboť rodilých Čechů ubývá. Příčinou může být i neexistence malých startovních bytů pro začínající rodiny a finanční nedostupnost bytů pro většinu mladých.

Sociologové již několik let bijí na poplach a tvrdí, že  pokud se nezmění státní, potažmo městský přístup k této otázce, dětí se bude rodit stále méně. A to je pro náš stát, ale i město zlé, velmi zlé.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.