Město očima nezávislého člověka

Stále více lidí nemá na nájemné

19.05.2014 10:06

Téměř v každém zápisu z jednání rady města se objevují případy, ve kterých lidé žádají o splátkové kalendáře na placení nájmu. Nájmy v obecních bytech vyrostly totiž do takových výšek, že čím dál více občanů města na ně nemá. Jeden z dlužníků prohlásil, že stál před rozhodnutím, když přišel o práci. Buď zaplatí nájem nebo plyn, vodu, elektřinu. Rozhodl se pro nájem, neboť u vyjmenovaných médií mu hrozilo okamžité odpojení a byt by nebyl obyvatelný.

Jenomže i u nezaplacení nájemného lidem v hmotné nouzi hrozí další, téměř smrtelné, nebezpečí. Penále z prodlení z placení nájemného. V zápisech z jednání rady města byly i případy, že toto penále o mnoho přesahovalo původní dlužnou částku. Při posledním jednání zastupitelů žádala jedna z dlužnic prominutí penále, neboť dlužné nájemné stoprocentně zaplatila. Tehdy jsem hlasoval, spolu s dalšími členy levice, alespoň některými, pro odpuštění penále. Odůvodnil jsem své rozhodnutí tím, že se fakticky jedná o uměle navýšenou dlužní částku a město na dlužnících nemravně vydělává. Pravicová část zastupitelstva byla doslova pobouřena a paní nebylo penále prominuto.

V době, kdy stát, potažmo město, zcela, a po dlouhá desetiletí, rezignoval na budování sociálních bytů pro občany v hmotné nouzi, finančně slabší část obyvatel se neustále dostává do platebních problémů. A tvrdé vymáhání penále, u dlužného nájemného je vymáhání v pořádku, považuji za asociální jednání části zastupitelstva včetně samotného vedení města.

Z posledního zveřejněného zápisu z jednání rady města zcela zřetelně vyplývá, že občanů města s problémy s placením nájemného raketově přibývá. Pro ty, kteří se do nelehké finanční situace nedostali vlastní vinou, tedy nikoliv u notorických flákačů, kteří nikdy nepracovali, ale u těch, kteří byli třeba vyhozeni z práce, bych navrhoval nemravně vysoké penále nevyžadovat. Znamenalo by to ovšem, že by se musel zkoumat případ od případu, a to se zřejmě úředníkům nechce.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.