Město očima nezávislého člověka

Stanou se děti předmětem kšeftu?

07.06.2013 12:14

Nedávno vstoupil v platnost nový zákon upravující pěstounskou péči. Kvůli jeho naplnění musejí radnice pověřených měst přijmout nové úřednice, aby vůbec agendu s pěstounskou péčí, zvládly. Navíc, co si budeme povídat, jsou úřednická místa velice žádaná. Není se co divit. Úředníci státní správy, tedy i na radnicích, mají poměrně slušné platy, dostávají je naprosto pravidelně a pokud jsou dostatečně loajální, mají celkem slušný životní standard zajištěn.

Rada města bude nyní vypisovat nové výběrové řízení na přijetí nové úřednice, téměř stoprocentně předpokládám, že to bude právě úřednice. Tentokrát se bude posilovat oddělení sociálně – právní ochrany dětí. Tato úřednice by se měla zabývat zejména oblastí pěstounské péče, právě kvůli nově přijatému zákonu. Radnicím totiž přibyla další porce byrokratické administrativy.

S potřebou přijmout novou úřednici do rady města přišla tajemnice MěÚ Irena Tučková a rada města její návrh přijala a pověřila ji zajistit vypsání výběrového řízení na tento post s nástupem do zaměstnání dne 1.9. 2013.

Povězme si něco o novém zákonu. Podle předkladatelů, koaličních poslanců ve sněmovně, by měl vést k rapidnímu snížení počtu dětských domovů. Děti by namísto v domovech měly být v rodinách. Každému zájemci o pěstounskou péči pak z tohoto zákona bude náležet za jedno dítě částka placená státem ve výši 20.000 Kč za měsíc.

Zároveň tento zákon přikazuje, a to je doslova zvěrstvo, že pěstoun smí mít dítě ve své péči pouze po dobu jednoho roku, pak musí být dítě přeřazeno k jinému pěstounovi. Prý, aby si nevypěstovalo k pěstounovi citový vztah, tvrdili předkladatelé. Podle některých odborníků, když si děti nebudou moci vypěstovat citový vztah k pěstounovi, může se to v dospělosti projevit citovou plochostí, tedy necitelností.

Zákon dále přiznává obcím s rozšířenou pravomocí, tak zvaným malým okresním městům, jakým je i Brandýs – Boleslav, státní příspěvek ve výši 48.000 Kč na rok za každou uzavřenou pěstounskou dohodu. Tyto peníze by měly být používány na platy úředníků, na úhradu nákladů na školení pěstounů, na dětské tábory, na jakési odlehčovací služby pro pěstouny a další záležitosti.

Znamená to, že tyto státní peníze nebudou fakticky použity pro děti, ale pro lidi, kteří se kolem pěstounské péče budou motat. Úřednice tohoto oddělení totiž budou zařazeny do platové třídy č. 10 a hlavní náplní těchto úředníků by mělo být uzavírání dohod o pěstounské péči, sledování jejich naplňování, provádění předepsaných kontrol v pěstounských rodinách, organizování školících akcí pro pěstouny, organizaci dětských táborů pro děti v pěstounské péči, administraci státního příspěvku pěstounům a další byrokratické úkony.

Obávám se, že tento zákon přispěje ke vzniku dalšího podnikatelského záměru za státní peníze  - profesionální pěstoun. Těm vůbec nepůjde o pomoc, výchovu a starost o dítě, ale jen a jen o peníze. A dětem, malým, bezbranným dětem, tento zákon vůbec nepomůže, naopak jim uškodí a stanou se jen pouhým prostředkem k dobrému kšeftu.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.