Město očima nezávislého člověka

Staroboleslavská hasičárna se začíná hýbat

26.06.2012 12:04

Koncem května byla městu doručena informace, že byla akceptována žádost města o dotaci na zateplení budovy bývalé stanice městských hasičů ve Staré Boleslavi v operačním programu Životní prostředí SFŽP. Pro město tuto žádost prováděla firma IPlefekt s.r.o.

Rada města dne 5.10.2011 schválila návrh na uzavření mandátní smlouvy při zastupování města s firmou IPlefekt s.r.o. Z Prahy 5 za cenu 108. 000 Kč s DPH. Tato mandátní smlouva byla uzavřena dne 26.10:2011.

Firma dotaci zajistila, a proto odbor Územního rozvoje a památkové péče doporučil Radě města obeslat výzvou firmy k podání nabídek na zateplení budovy z vybraného neveřejného seznamu firem. O kolik firem ani o které firmy se jedná je před občany utajeno.

Hodnotící komise ve složení: O. Přenosil, P. Havlíček a M. Mareš, se sejde k vyhodnocení nabídek dne 9.7. Jakmile bude známa jak firma, ale také cena, za kterou se zateplení bývalé hasičárny ve Staré Boleslavi provede, budu veřejnost informovat.

Tímto krokem by měla začít konečně obnova budovy Požární zbrojnice, kterou staroboleslavští dobrovolní hasiči sami v akci „Z“ vybudovali v padesátých letech a sloužila nejen jim, ale byly zde například umístěny i dvě ordinace praktických lékařů a dvě ordinace zubařů.

V současné době je budova, po letech vlastnictví kraje a devastace na jeho popud, značně zchátralá a potřebuje značných investic, aby opět mohla sloužit potřebám nejen hasičů, ale i potřebám města.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.