Město očima nezávislého člověka

Staroboleslavští chovatelé přece jenom dostanou příspěvek

20.08.2012 11:54

Český svaz chovatelů ze Základní organizace Stará Boleslav ukončil oficiálně svou činnost. Tím pozbyla platnost smlouva mezi městem a staroboleslavskými chovateli o poskytnutí pravidelného příspěvku na jejich činnost.

Chovatelé  si však zajistili novou registraci u centrálních orgánů této organizace, bylo jim přiděleno nové IČO, doklady o tomto kroku předložili radě města a znovu požádali o poskytnutí původně schváleného příspěvku z městské kasy.

Rada města na zasedání 8. srpna rozhodla, že se s chovateli uzavře nová smlouva, podle té původní, na podporu činnosti staroboleslavských chovatelů, aby mohlo být naplněno rozhodnutí zastupitelstva při schvalování rozpočtu města, kde tato položka figurovala.

Proč a z jakého důvodu staroboleslavští chovatelé zrušili svou původní registraci a zažádali o další mi známo není. Jsem však velice rád, že staroboleslavští chovatelé svou registraci opět získali a mohou ve své činnosti pokračovat i nadále, protože řadu z nich osobně velmi dobře znám a vím, že pro svého koníčka doslova žijí.

Pokud bych na svůj e-mail, uvedený v záhlaví novin, obdržel od některého z chovatelů vysvětlení proč k tomuto kroku došlo, velice rád bych jejich vyjádření zveřejnil. Dlouhodobě jim totiž držím palce.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.