Město očima nezávislého člověka

Staroboleslavští hasiči budou mít konečně klubovnu

02.12.2014 11:33

Bývalá rada města dne 3. 9. 2014 rozhodla o uzavření Smlouvy o výpůjčce prostorů se staroboleslavským Sborem dobrovolných hasičů na bezúplatnou výpůjčku prostor o výměře 136 m2, které se nacházejí v levé přízemní části budovy čp. 1458 v ulici Dr. Jánského ve Staré Boleslavi. Jedná se o kompletně zrestaurovanou budovu hasičárny, kterou si staroboleslavští dobrovolní hasiči svépomocí postavili v padesátých letech v akci „Z“.

Bezplatná výpůjčka prostor by se měla týkat delšího období a v původním návrhu smlouvy bývalé rady města se vůbec neobjevila opce, takže se dobrovolní hasiči obávali, že po vypršení lhůty výpůjčky by se opět mohli ocitnout bez vlastních prostor, jelikož by tuto smlouvu město již nemuselo prodloužit. Z tohoto důvodu nebyla smlouva s textem bývalé rady podepsána v termínu. Ten byl tehdejší radou města stanoven na datum 30. 9. 2014.

Současná rada města termín podepsání prodloužila z důvodu opětovného projednání textu smlouvy se SHD Stará Boleslav a prodloužila tento úkol až do data 31. 1. 2015. Lze předpokládat. Že nová rada města nebude jednat se staroboleslavskými dobrovolnými hasiči tak arogantně, jako tomu bylo v minulém období, převážně ze strany místostarosty Nekvasila a text smlouvy bude oběma stranám plně vyhovovat. Staroboleslavští dobrovolní hasiči si slušné jednání jistě zaslouží, vždyť již slouží občanům města a okolí více než 135 let.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.