Město očima nezávislého člověka

Staroboleslavští hasiči se snad dočkají

11.09.2012 12:06

Opakované poptávkové řízení při veřejné zakázce malého rozsahu skončilo datem 8. srpna. Poté se 14. srpna otevřely obálky s nabídkami na zateplení budovy bývalé hasičárny ve Staré Boleslavi, která je ve strašlivém stavu.

Nabídku poslaly pouze tři firmy a z nich hodnotící komise ve složení: M. Mareš, J. Polák a V. Strebelˇ  jako nejlepší vyhodnotila nabídku firmy z Chomutova, která zaslala nejnižší nabídku ve výši 2.475.474 Kč.

Rada města proto uložila vedoucími OÚRPP Havlíčkovi, aby předložil starostovi města k podpisu Smlouvu o dílo nejpozději do data 20. září. Kdy se však práce konečně rozeběhnou, se teprve uvidí, neboť zápis z jednání rady města termín zahájení prací neuváděl.

Staroboleslavští hasiči však na obnovení o opětovné zprovoznění budovy, ze které byli vyhnáni, ačkoli ji předchůdci dnešních dobrovolných hasiči svépomocí postavili, čekají jako na smilování. Celý problém se totiž táhne už po celá léta.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.