Město očima nezávislého člověka

Starosta Přenosil nutí zastupitele, aby neustále běhali pro informace na radnici

28.11.2012 11:08

Při veřejné diskuzi s občany města, na kterou byli dopisem pozváni i všichni zastupitelé a která se konala v pondělí 26. listopadu, vystoupila  i zastupitelka Ivana Čierná – Peterová s připomínkou, že zastupitelé jsou zápisy z jednání rady města velmi omezeně informováni. Její názor podpořil i Stanislav Huml a já.

Starosta Ondřej Přenosil prohlásil, že přece mají zastupitelé ze zákona právo na veškeré informace z radnice a nic jim přece nebrání, aby si pro ně na radnici zašli. O zápisech z jednání rady města poté tvrdil, že jsou naprosto v pořádku.

Všichni tři zastupitelé s jeho tvrzením ale nesouhlasili a upozornili na fakt, že v žádném zápisu z jednání rady města nejsou uvedeny i nedílné, nicméně neveřejné přílohy. Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. však mají zastupitelé zákonné právo na veškeré informace, a to i na ty neveřejné.

Rada města zveřejňuje zápisy z jednání rady města na svých oficiálních stránkách, aby se s nimi mohla veřejnost seznámit. To je velice pozitivní přístup, nicméně, aby se zastupitelé mohli seznámit opravdu se všemi informacemi, měly by být pořizovány zápisy dva. Jeden pro veřejnost, která opravdu v intencích zákona nemůže být informována o všem, i když já osobně jsem velkým příznivcem naprosté otevřenosti vůči veřejnosti, neboť se jedná o její peníze, druhý by pak měl být pro zastupitele, a to i s plným zněním všech neveřejných příloh.

Zatímco vedení města pracuje v režimu uvolněných zastupitelů a dle příslušných tabulek za tuto funkci pobírá opravdu pěkné peníze, radní, ale především řadoví zastupitelé mají svá zaměstnání a prostě nemají čas na to, aby trávili dny na radnici, neboť každý ze zápisů z jednání rady města obsahuje tolik materiálu, že kdyby se s nimi chtěli opravdu podrobně seznámit, museli by trávit pracovní dny na radnici.

Jsou města a obce, které za prvé posílají zastupitelům zápisy včetně všech příloh a smluv a jsou dokonce města, která všechny materiály, kromě těch, které ze zákona podléhají zvláštnímu režimu utajení, zveřejňují na internetu se všemi přílohami. Jenomže tam vládnou lidé, kteří se chovají opravdu demokraticky a nikoliv s pocitem, že lidé mají vědět a znát co nejméně, jako tomu je u nás.

Tento trend utajování všeho zavedl kdysi starosta Procházka a současnému starostovi Přenosilovi, který byl tehdy v opozici, to též strašlivě vadilo a celá ODS tento přístup kritizovala. Jakmile však ODS vyhrála v minulém období volby, stejně jako v tomto, okamžitě začala praktikovat to, co sama předtím velmi silně kritizovala.

Podobným způsobem vládli ve městě i komunisté, zúčastňoval jsem se tehdy některých jednání městských poslanců, jak se tehdy zastupitelé nazývali, a neshledávám u současné vlády nad městem žádného rozdílu.

Na to, aby byla radnice opravdu otevřená občanům, si budeme muset počkat a doufat, že v příštích volbách se do čela města dostanou opravdově demokraticky smýšlející lidé.

A již nyní upozorňuji, i je budu pečlivě sledovat a opět budu nekompromisní.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.