Město očima nezávislého člověka

Starosta se obrátil na zastupitele

23.11.2013 10:18

Na jednání rady města dne 20.11. se projednávala možnost odkoupení od Lesů České republiky a.s. lesní pozemky v oblasti u mostu a Hluchova. Jednalo se o 72.718 m2 za cenu 2,4 milionu korun.

Druh lesů je dle výpisu rozmanitý, ale ve skutečnosti se však všude jedná o klasický lesní porost. Celá zmiňovaná oblast je v záplavovém území, při každé větší povodni se Labe rozlévá především do těchto míst, a pokud je povodeň větší, například v letech 2000 a 2002, dosahovaly záplavy až k silnici vedoucí do Houštky, takže celý Hluchov byl kompletně pod vodou.

Součástí eventuálního prodeje lesa jsou i přístupové cesty z mostu do Hluchova, ale známá alej vedoucí do Houštky a další cesty a stezky. Tyto cesty však většinou nemají svá vlastní pozemková čísla, a tak právně neexistují, i když po dlouhá desetiletí zde jsou, jsou využívány a mnohé z nich i vyasfaltovány. Například cesta z mostu do Hluchova a následně celá alej až do Houštky.

Starosta Ondřej Přenosil se nyní obrátil na všechny zastupitele formou e-mailu s otázkou, zda v jednání s Lesy ČR o eventuálním prodeji lesa pokračovat či nikoliv. V případě pokračování jednání a eventuálním odkupu jmenovaných lesů, by to mělo vliv na tvorbu rozpočtu města v roce 2014. Svá stanovisky by měli zastupitelé zaslat do konce listopadu na jeho mailovou adresu.

Mé stanovisko zastupitele, které starostovi zašlu, je toto:

Vzhledem ke každoročnímu snižování objemu finančních prostředků plynoucích do rozpočtu města je při všech investicích nezbytně nutné zvažovat jejich účelnost. Při vědomí velkého počtu ulic města, jejichž stav je naprosto katastrofální, se domnívám, že investice téměř 2,5 milionu korun do nákupu lesa je zbytečná.

Dle mého názoru je daleko smysluplnější využít jmenovanou částku na zlepšení kvality života obyvatel města a tuto částku raději investovat do dalších rekonstrukcí ulic. Navíc, po celou řadu desetiletí Hluchov, cesty a vůbec celá oblast, městu nepatřila a nic se nedělo. Občanům města, kteří přes Hluchov chodili, bylo naprosto lhostejné, zdali les patří městu nebo Lesům ČR  Zároveň tím, že je les jejich vlastnictvím, je firma povinna ze zákona o svůj majetek pečovat, což by při nákupu přešlo na město a znamenalo by to další čerpání prostředků z rozpočtu města.

Mé stanovisko je tudíž toto: lesy nekupovat a jednání s lesy ČR ukončit.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.