Město očima nezávislého člověka

Stav havárie bastionu na zámku

12.08.2013 11:48

Vlivem dlouhodobých trvalých dešťů vedoucích až ke zničujícím povodním došlo k podmáčení a sesuvu části bastionu v areálu brandýského zámku. Proto bylo nutné dne 3.6. uzavřít cestu přes vnější zámecké nádvoří a vstup severní branou. Následně byl, dne 4.6., částečně omezen provoz v ulici Na Celné, která však byla později kompletně uzavřena pro veškerý provoz. I přes zákazové značky, zábrany, ochranné ploty a policejní pásky je ulice i nadále využívána, zejména cyklisty, což by mohlo pro ně být dosti nebezpečné.

Dne 4.6 začaly být prováděny práce k odstranění závalu cesty po sesuvu bastionu, došlo k podchycení stability zbytků obvodových zdí při bráně a Rudolfince a dle pokynů statika byly provedeny i další práce k zajištění stability bastionu. Stabilizace místa byla zajišťována provizorním bedněním a konstrukcí a proběhly i další práce dle pokynů statika. Zároveň  nepřetržitě probíhá sledování stavu a kontroluje se, zdali nedochází k dalším změnám.

Stavební práce, nutné ke stabilizaci ve dvou fázích již stály částky 284.289 Kč a 257.054 Kč. Za dalších 100 tisíc bylo objednáno statické posouzení a k geodetickému zaměření bylo potřeba 29.040 Kč. K datu 31.7. je z celkové rozpočtované částky 1.600.000 Kč vyčerpáno 1.048.159 Kč na plánované práce oprav a údržby, částka na finanční krytí havárie bastionu pak stála 691.344 Kč. K uvedenému datu je plánovaná částka překročena o 89.533 Kč.

Rada města odsouhlasila smlouvu s agenturou Olivius na zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí „Prevence sesuvu a řícení“. Zároveň rada města projednala nabídku VPÚ Deco na zpracování projektové dokumentace oprav bastionu.

Lze předpokládat, že opravy zámeckého bastionu a zajištění jeho bezpečnosti bude ještě nějakou dobu trvat, bude stát více, nežli se původně počítalo a že uzavření ulice Na Celné pro veškerý provoz tudíž ještě potrvá.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.