Město očima nezávislého člověka

Stavební úřad nedbá na zákony ani na rozsudky soudů

09.10.2011 12:46

Město vlastnilo rozsáhlé pozemky a dvě budovy v ulici Julia Mařáka. Kdysi zde byla mateřská školka. Ta se přestěhovala, náklady na rekonstrukci obou domů byly příliš vysoké, domy i s pozemky se nabídly k prodeji. Byl se na ně podívat například i Karel Gott, nakonec však nemovitost nekoupil. Pak se objevila další zájemkyně. Chtěla celou nemovitost koupit, ale s podmínkou, že jí město povolí chov pěti koní. Tehdejší místostarosta Jan Vaněček proto napsal dopis, že této podmínce město vyhoví. Dopis i s jeho podpisem jsem na vlastní oči viděl. Chov koní byl přislíben v rozporu s tehdy platným územním plánem města, který platí dosud. Tato oblast je totiž zařazena do obytné zóny čisté (OČ), kde je chov hospodářských zvířat zakázán.

A nekonečný příběh mohl začít. Psal se rok 2002 a majitelka na svém pozemku postavila nepovolenou dočasnou stavbu – stáj pro dva koně. Lidé žijící v okolí, v opravdu krásné a klidné lokalitě, začali protestovat. Začal se totiž šířit zápach z hnoje, objevili se nepříjemní ovádi.

Dne 9.4. 2003 vydává Stavební úřad stavební povolení na stavbu stájí. Platný územní plán ho nezajímá. Lidé si stěžovali u Krajského úřadu, a ten dne 28.7. 2003 stavební povolení zrušil. Nedělo se vůbec nic, koně jsou ustájeni, kontejner s hnojem je umístěn pouhých 20 metrů od sousedního domu.

Příběh pokračuje. Lidé dne 12.1.2004 zasílají starostovi města petici. Nestalo se opět nic. Zato dne 9.2. 2004 vydává Stavební úřad veřejnou vyhláškou další stavební povolení. Územní plán neplán. Námitky okolních lidí byly opět ignorovány. Do místa přijíždí štáb Černých ovcí z 

ČT 1 a o této absurditě natáčí pořad. Na otázku redaktora Jiřího Ovečky, zdali by vedoucí Stavebního úřadu povolila v této lokalitě  (OČ) i prasečák, tato odpověděla, že ano, pokud by byly dodrženy ostatní zákony, a toto vyjádření se vysílalo v televizi. Neznalost? Ignorance zákona i městského územního plánu? Nebo v tom byly peníze? Nevím, ale je to podivné.

Lidé se obrátili na soud. Městský soud v Praze přiznává dne 4.10. 2004 odkladný účinek žalobě proti vydání stavebního povolení. Neděje se ale stále nic. Další stavba pokračuje, koně jsou umístěni i nadále v nepovolené stavbě.

Dne 28.4. 2005 Městský soud v Praze zrušuje stavební povolení. A co se stalo? Nic, staví se dál, jenom majitelka koní bourá dočasnou stavbu a namísto ní buduje prašné cvičiště pro koně. Asi 15 metrů od vedlejšího domu.

Stavební úřad v Brandýse dne 9.5. 2006 přehodnocuje stavbu stájí, jedná se o komplex budov o rozloze 362 m2, na stavbou doplňkovou. Ta však podle zákona smí mít rozlohu pouze

16 m2, takže tato stavba je 22,6 krát větší, nežli povoluje zákon.

Ale příběh pokračuje stále dál. Městský soud v Praze dne 25.6.2010 zrušuje stavební povolení na stavbu doplňkovou a v rozsudku uvádí, že chov koní do města nepatří. Majitelka koní podává kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten svým rozsudkem ze dne 27.1.2011, podepsaným samotným předsedou NSS Josefem Baxou, v plném rozsahu potvrzuje rozsudek Městského soudu v Praze. Podle znění zákona by měl Stavební úřad v Brandýse vydat rozhodnutí o zbourání nepovolené stavby. Nevydal nic!

Jak to, že státní úředníci si dovolí beztrestně porušovat zákon? Jak je možné, že od vydání rozsudku NSS ze dne 27. ledna 2011 není dosud vydán demoliční výměr? Platí vůbec ve městě zákony? Zřejmě nikoliv. Alespoň pro toho, jako to vypadá, kdo má velké peníze.

Příběh však zdaleka nekončí. Připravuje se nový územní plán a majitelka koní, která na zákony dosud vůbec nedbala, připravuje plán, jak nepovolenou stavbu i nepovolený chov koní ve vilové čtvrti, legalizovat. Velice šikovně. Požádala totiž, v rámci zákonných připomínek, podnětů a návrhů, o změnu územního plánu v této lokalitě. Chtěla by, aby se statut změnil z OČ, kde se chovat koně nesmějí, na SM – smíšenou zónu, kde by stavba stájí být mohla a koně by se chovat mohli. I se všemi negativními jevy pro okolní obyvatele.

Občané, kteří si s chovem koní za léta užili své, opět protestují, píší dopis všem zastupitelům, aby o navrhované změně územního plánu rozhodovali moudře. Tento dopis budu zastupitelům předkládat já, od samého počátku se o kauzu koně, velice zajímám.

Bude na každém jednotlivém zastupiteli, zdali tuto změnu odsouhlasí, či nikoliv. Připomínám, že již jednou, za předminulého zastupitelstva, tato změna byla na pořadu jednání zastupitelů. Tehdy byli zastupitelé moudří a změnu odmítli.

Budou moudří i současní zastupitelé?

To teprve uvidíme.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.