Město očima nezávislého člověka

Stavokomplet chce víc peněz

22.04.2013 12:54

Odbor územního rozvoje a památkové péče předložil radě města návrh na zvýšení ceny za čištění kanálových vpustí prováděnou správcem vodovodů a kanalizací firmou Stavokomplet.

Tato firma, na základě smlouvy, provádí jedenkrát za rok vyčištění dešťových vpustí umístěných na komunikacích města. Smlouva opět není veřejná a neřeší, dle znění zápisu z jednání rady města, případný nárůst ceny.

Stavokomplet proto dopisem ze dne 26.3.2013 požádal radu města o projednání navýšení ceny za vyčištění jedné dešťové vpusti z původních 248 korun na 314 korun. Dopis radě města je opět neveřejný.

Navýšení ceny firma zdůvodňuje skutečností, že od roku 2004 nebyla cena za tuto práci upravena. Podle firmy nová cena pouze zahrnuje inflaci. V této ceně je zároveň zahrnuta i cena za likvidaci odpadu z dešťových vpustí.

Rada města všemi sedmi radními s navýšením ceny souhlasila a uložila vedoucímu OÚRPP Havlíčkovi předložit dodatek smlouvy k podpisu starostovi města do dne 30.4.2013.

V zápisu se však neuvádí velice důležitý údaj, a tím je celkový počet čištěných vpustí, aby si mohl občan uvědomit, o kolik peněz bude muset ze své kapsy firmě za zvýšenou cenu zaplatit. A protože je už městským folklórem neustálé každoroční zvyšování vodného a stočného, lze předpokládat, že i toto navýšení nakonec zaplatíme všichni, protože nelze očekávat, že by se cena vodného a stočného příští rok nezvedala. Koalice bude mít i pro rok 2014 většinu v zastupitelstvu.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.