Město očima nezávislého člověka

Stavokomplet si dělá co chce

28.07.2011 10:53

Firma Stavokomplet má v nájmu městské vodovody a kanalizace již více než jedenáct let. Při podpisu smlouvy se tehdy město s firmou dohodlo, že jí bude patřit celých jedenáct procent z vybraných peněz od lidí. Jenomže všechny další práce, opravy kanalizačního nebo vodovodního řadu, stejně jako výstavbu nových řadů a další práce, má od města placeny zvlášť, jednak vyhrává jak na běžícím pásu všechna výběrová řízení a zároveň provádí, opět za platby zvlášť, veškerou údržbu. Docela dobrý kšeft.

Město pak, každý rok, hlasy zastupitelů, zvyšuje cenu vodného a především stočného, tedy cenu za odkanalizování odpadních vod. Tam cena roste téměř raketově nahoru. Při projednávání zvýšení ceny vodného v zastupitelstvu dokonce prohlásil ředitel Stavokompletu Aleš, že lidé využívají toho luxusu, že si otočí kohoutkem, teče jim voda a navíc je i vyčištěna v čistírně odpadních vod a za tento luxus si musí zaplatit. Neuvěřitelně arogantní slova v jedenadvacátém století a v civilizované zemi. O žádný luxus se přece nejedná, jde o naprosto běžnou záležitost.

Ve městě je velmi mnoho domů, jejichž majitelé si nenechali zavést městský vodovod, neboť mají vlastní zdroj pitné vody – studnu. Tito lidé jsou trestáni zákonem za to, že neberou vodu z městského vodovodu. Lidé, kteří vodovod mají, platí za kubíky odebrané vody a stejné množství kubíků jim Stavokomplet započítává ve stočném. Pokud tito lidé vodou šetří, platí méně.

U lidí s vlastní studnou je to jiné, ti jsou již ze zákona bezostyšně okrádání a odíráni.

Jedná se o stočné, tedy kanalizaci. Zde platí zákon číslo 274/2001 Sb. v návaznosti na vyhlášku číslo 428/2001 Sb., ve které se uvádí tak zvané směrné číslo při výpočtu stočného. Jde o to, že úředníci stanovili odhadem množství vody, kterou lidé bez vodoměru mohou do kanalizace vypouštět. Podle této vyhlášky se jedná o 46 kubíků za rok a jednoho člověka. Normálním vydělením této částky vyjde, že každý občan vypustí měsíčně do kanalizace

3,83 m3, což je 3.830 litrů. Je to vůbec možné? A počítejme dále. Za čtvrt roku, tedy za období, kdy nám od Stavokompletu chodí faktury, to dělá přesně 11,49 kubíků na osobu.

Jenomže Stavokomplet posílá lidem fakturu na 12 kubíků za čtvrtletí, a to třikrát. Až v posledním čtvrtletí posílá fakturu, kde množství vody dorovná. To tedy znamená, že lidé tři čtvrtě roku Stavokomplet dotují. Pokud si vezmeme počet lidí ve městě, kteří firmě platí víc nežli stanovuje zákon, nejedná se zrovna o zanedbatelnou částku.

Zákon přitom o zálohování nic neříká, takže si ho Stavokomplet ohýbá podle svého, čili jej porušuje.

Od příštího roku, tedy od roku 2012 vstoupí v platnost nová prováděcí vyhláška číslo 120/2011 Sb., která by měla toto směrné číslo na odpadní vody snižovat. Uvidíme, jak ji bude akceptovat Stavokomplet.

Navíc jsem přesvědčen, že po jedenácti letech je nejvyšší čas vypovědět této firmě smlouvu, vypsat nové výběrové řízení, protože se domnívám, že by se firmy předháněly ve snížení procenta, které z vybraných peněz mají a tím by se lidem tyto poplatky snížily. Jedenáct procent je totiž opravdu hodně, a proto budu na každém dalším zasedání zastupitelů navrhovat, aby se smlouva vypověděla a budu sledovat, jak se k mému návrhu budou chovat zastupitelé. Jednalo by se totiž o přínos pro lidi, kteří zastupitele volili.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.