Město očima nezávislého člověka

Stavokompletu silnici postaví, lidem nechtějí

13.06.2014 08:57

O případu uzavření lesní přístupové cesty novopečeným vlastníkem lesa Na Praporci místním vlastníkům parcel a domů se již na těchto stránkách několikrát psalo. Jak jednání pokračují, neboť vlastníci jak parcel, tak domů, se nechtějí se současným stavem smířit, vyplývají na denní světlo další a další podrobnosti.

Tak například se tvrdilo, že Lesy ČR závod Mělník prodaly celý pozemek jako les, kde nikde nebyla cesta vyznačena. Nyní se ukázalo, a existují na to dokonce listiny, že ona jediná přístupová cesta je v mapách vyznačena, takže se nemohlo v žádném případě jednat o prodej lesa. Naštěstí nejsou všichni státní úředníci stejně lhostejní, a tak se přihlásil jeden z nich s nabídkou nešťastným majitelům domů a pozemků v lokalitě Praporců, pomoci.

Velkou část lesa si nový zbohatlý vlastník oplotil a zamezil tak veřejnosti do lesa přístup. Dle znění lesního zákona, stále v tomto státě platícího, nesmí být ani soukromá část lesa oplocena a veřejnost tam má právo přístupu. Alespoň takhle to tvrdil onen státní úředník. Tato fakta ukazují na dvě protizákonná opatření vlastníka lesa. Za prvé, že dal na fakticky existující cestu zábrany tak, že znemožnil přístup majitelům nemovitostí, což je v rozporu se zákonem o povinnosti zachovat volný přístup na vlastní nemovitost a za druhé, že oplocení lesa a znemožnění tak přístupu do něj veřejnosti, odporuje znění lesního zákona.

O tom všem hodlá zmiňovaný státní úředník s příslušnými orgány jednat. Ale to není vše. Teprve na tomto případu si město uvědomilo, konkrétně rada města, že celá léta využívala firma, která má od města pronajaty vodovody a kanalizace, tedy Stavokomplet, cizí pozemek. Jedná se o to, že právě v lokalitě Praporců je několik vrtů pro městský vodovod, trubky jsou vedeny cizím pozemkem, což by od příštího roku již nesmělo být, neboť by měl začít platit nový zákon, který říká, že nesmí být jiný vlastník stavby a jiný vlastník pozemku. Vodovodní trubky stavbou jsou.

Proto se rada města usnesla, že bude jednat s Lesy ČR o vykoupení části lesa, konkrétně lesní cestičky vedoucí kolem vrtů a vybuduje tam pro Stavokomplet silnici s možností otáčení nákladních vozů. A jelikož se vlastníci domů kvůli uzavřené přístupové cestě u bývalé střelnice, musejí dostávat domů kličkováním mezi stromy po stejné lesní stezce, požádali město, zdali by jim nevybudovalo přístupovou silnici k jejich obydlím a nemovitostem. Jedná se pouze o prodloužení zamýšlené výstavby silnice pro Stavokomplet.

Navrhl jsem dopravní komisi tuto záležitost projednat a komise se shodla na doporučení radě města, aby se vybudovala příjezdová komunikace kopírující původní lesní stezku až do míst bývalé střelnice. Jenomže nyní se vlastníci nemovitostí v této loklaitě dozvěděli, že rada města hodlá výstvbu silnice rozdělit do dvou etap. Ta první spočívá ve výkupu pozemků od Lesů ČR a vybudování přístupové komunikace k vrtům, tedy pro Stavokomplet. Druhá etapa by měla být výstavba komunikace až k bývalé střelnici, ale, a to je to svinstvo, mělo by se jednat o komunikaci rezidenční, což znamení, že její výstavbu by si museli vlastníci nemovitostí zaplatit sami ze svého.

Úředník vlastníkům prý sdělil, že takto to navrhla dopravní komise. Není to pravda. Na jednání dopravní komise o rezidenční části komunikace nepadlo totiž ani jediné slovo, takže je to lež! Na příštím veřejném zasedání zastupitelstva navrhnu usnesení, aby zastupitelstvo pověřilo radu města vybudovat obě etapy na náklady města a nikoliv, aby si lidé museli sami platit silnici ke svým domům. Pokud má město na to, aby každý rok platilo provoz například synangogy, tak by mělo mít i na to, aby se postaralo o vlastní občany.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.