Město očima nezávislého člověka

Střípky z veřejného zasedání zastupitelstva

17.04.2013 11:40

Po čase jsem se opět rozhodl navštívit veřejné zasedání zastupitelstva našeho města. Na programu bylo několik zajímavých bodů a já byl zvědavý, jako to celé bude probíhat a kdo jak bude hlasovat. První byl na řadě rozpočet města. Snad každému v sále muselo být jasné, že rozpočet projde. Přesto následovalo jakési divadélko pro diváky, kdy se opoziční ale i koaliční zastupitelé dohadovali, zda dát pár tisíc korun na kulturu nebo sport. U opozice bych námitky čekal – tam se to dá pochopit, ale u koalice (TOP09 + ODS) to byl dobře připravený manévr jak naznačit jakousi diskuzi nad rozpočtem, aby se vzbudil v přihlížejících občanech pocit, že se pro ně něco dělá. Ve skutečnosti tato tahanice o pár desítek tisíc korun na kulturu nebo na sport výborně přikryla jiné černé díry v rozpočtu. Koalice tak potichoučku doslova otevřela kohoutky různým penězovodům a nepřehledným výdajům. Zkrátka přijmout rozpočet šmahem by nevypadalo dobře. Jak se později ukázalo, rozpočet měl přímou či nepřímou podporu i u „rádoby opozičních“ zastupitelů a byl s velkou rezervou schválen.

Jedním z dalších důležitých bodů bylo přijetí vyhlášky (ne)omezující výherní hrací automaty. Vyhláška, která byla vedením města vychválena, prakticky vůbec nic neřeší – naopak potvrzuje stávajícím provozovatelům těchto hracích strojů jejich monopol na zisk a zakazuje novou konkurenci. Líbilo se mi vystoupení doktorky Čierné-Peterové (SNK), která navrhovala mnohem větší omezení výherních automatů, vzhledem k jejich nebezpečnosti pro patologické hráče. Následovala otázka vedení města na ředitele městské policie Rendla „zda si je vědom zvýšené kriminality v souvislosti s výherními hracími přístroji“. Odpověď ředitele MP na tuto otázku mě doslova rozhodila. Nevěděl jsem, jestli se mám smát nebo plakat, když výše zmíněný ředitel MP sebevědomě prohlásil něco v tom smyslu, že u nás ve městě nezaregistroval žádnou zvýšenou kriminalitu v souvislosti s hracími automaty. Nebyl jsem sám, kdo nad touto odpovědí žasnul. I poslednímu méně důvtipnému strážníkovi musí být jasné, že minimálně půlku všech krádeží a podvodů ve městě mají na svědomí notoričtí gambleři – o jiných rodinných tragédiích ani nemluvě. Peníze na automaty mají dokonce na svědomí i vraždu devadesátiletého seniora v Popovicích. To ale vůbec nehrálo roli, hlavní roli hrálo to, že byl generál Nekvasil (TOP09) s touto odpovědí spokojen a návrhy doktorky Čierné-Peterové byly smeteny ze stolu. Podobně dopadl návrh na okamžité zrušení všech výherních hracích automatů poslance a zastupitele Humla. Opozice nemá prostě šanci cokoliv prosadit byť by navrhla sebelepší věc. Skutečnou a tvrdou opozici v tomto městě tvoří pouze zastupitelé Huml, Kapal (oba ČSSD) a doktorka Čierná-Peterová. Žádný jiný zastupitel se nedá podle mého názoru za opravdovou opozici považovat, i když se tak občas snaží tvářit.

Diskutovalo se i nad systémem placeného parkování v našem městě, které se většině občanů města nelíbí. Celý projekt byl opět svým duchovním otcem generálem Nekvasilem vychvalován do nebes. Občanům bylo dokonce touto osobou drze sděleno, že proti tomuto projektu nikdo nic nenamítal. Naprostá lež jako věž. Pan generál si zřejmě už nepamatuje jak doslova veřejně „odpálkoval“ slušně protestujícího drogistu Fajtu slovy: „Sežeňte si většinu v zastupitelstvu.“ A pak si to parkování můžete prosadit jinak. Proti tomuto systému placeného parkování dokonce měli námitky i zastupitelé a někteří členové dopravní komise – zřejmě i to místostarosta Nekvasil nepostřehl. Vznikl tak naprostý nelogický paskvil. V praxi se stačí podívat na náměstí ve Staré Boleslavi, kde v místech, kde se platí parkovné, neparkuje nikdo. O pár metrů dále, kde se neplatí, to však praská ve švech. Zatímco prostor před staroboleslavskou radnicí, restaurací Na Slovance a Fajtovou drogerií zeje prázdnotou – prostor kolem lékárny a Labína je doslova přeplněn, že mnohdy nelze bez zastavení hlavní silnicí projet. Správná námitka Dagmar Altmanové, že studie, která pomáhala vytvářet tento paskvil do provozu, probíhala v době, kdy se přes Starou Boleslav nejezdilo, byla ignorována. Studii jsem viděl – úroveň nevalná, že by to možná sesmolil středoškolák na letní brigádě lépe. Za tuto nepotřebnou a neaktuální hrůzu proplatilo město firmě s lucemburskou a později polskou vlastnickou strukturou statisíce. Vše pod taktovkou místostarosty generála Nekvasila.

Zajímavá byla diskuze ohledně veřejných WC v novém autobusovém terminálu ve Staré Boleslavi. Někdo z občanů se divil vysoutěžené přemrštěné částce skoro 600 000 Kč ročně za provozování WC. Zde opět uhodil hřebíček na hlavičku generál Nekvasil, když namítl, že se mohl kdokoliv do výběrového řízení přihlásit a cena tak mohla být nižší. Bohužel se ukázalo, že místostarosta Nekvasil opět veřejně nezřízeně lže. Výběrové řízení totiž bylo jen pro firmy z neveřejného seznamu, a nikdo kromě předem dobře připravených a městem oslovených firem se ho nemohl zúčastnit. Je škoda, že v tomhle městě nemůže být bez pochybností už ani „konkurs na hajzlbábu“.

 

Lukáš Peldřimovský

 

Zdroje: zápisy rady

Odbor majetku m_sta doporu_il RM obeslat výzvou k podání nabídek firmy dle seznamu, který

tvo_í nedílnou neve_ejnou p_ílohu originálu tohoto zápisu z d_vodu § 6 zákona o ve_ejných

zakázkách. Pro otev_ení obálek s nabídkami, jejich posouzení a vyhodnocení navrhl odbor MM

hodnotící komisi ve složení: p. ing. J. Nekvasil, p. ing. P. Havlí_ek, pí ing. V. Fišerová, náhradník:

p. ing. O. P_enosil, p. ing. M. Mareš._

Stanovisko rady:

a)

b)

c)

d)

e)

rada m_sta rozhodla o vypsání poptávkového _ízení na zakázku

malého rozsahu na službu „Provozovatel ve_ejného WC v budov_

autobusového terminálu _p. 1452 ve Staré Boleslavi“

rada m_sta ukládá vedoucí odboru MM obeslat k podání nabídek

odsouhlasené firmy uvedené v seznamu, který tvo_í nedílnou

neve_ejnou p_ílohu originálu zápisu RM.

rada m_sta jmenovala hodnotící komisi ve složení _lenové: p. ing. J.

Nekvasil, p. ing. O. P_enosil, pí ing. V. Fišerová, náhradník: p. ing. P.

Havlí_ek, p. ing. M. Mareš s termínem zasedání dne 5.3.2013 v 13.00

hod.

rada m_sta ukládá vedoucí odboru OMM p_edložit RM výsledky

hodnotící komise na vybraného uchaze_e na nejbližší zasedání RM po

vyhodnocení nabídek.

Finan_ní krytí akce z rozpo_tu ORJ 45, PAR 3639, POL 5169, ORG

4525

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

21. OMM – veřejná zakázka malého rozsahu na službu „Provozovatel veřejného WC v budově autobusového terminálu čp. 1452 ve Staré Boleslavi“ – vyhodnocení nabídek  

Místostarosta města pan Ing. Nekvasil seznámil RM s návrhem odboru majetku města k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu. Rada města dne 13.2.2013 rozhodla o vypsání poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu na službu „Provozovatel veřejného WC v budově autobusového terminálu čp. 1452 ve Staré Boleslavi“.  Předmětem zakázky bude zajištění provozu veřejného sociálního zařízení o celkové výměře 24,61 m2, tj. bude trvale přítomna obsluha a bude zajištěn jeho úklid. Otevírací doba je stanovena v pracovních dnech 06:00 - 18:00 hod., o sobotách 07:00 - 16:00 hod. a nedělích 08:00 - 16:00 hod. Odhadované náklady pro rok 2013 na tuto službu jsou ve výši cca 350.000,-Kč vč. 21% DPH, které budou hrazeny z rozpočtu OÚRPP (včetně spotřeby energií a vody). Termín realizace: 4/2013 – 3/2014.

Na základě zaslání výzvy se přihlásily tyto společnosti :

> AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 38A, 102 00 Praha 102,

> KOMWEG, s.r.o., Holečkova 799/99, 150 00 Praha.

Hodnotící komise dne 5.3.2013 ve složení p. Ing. Ondřej Přenosil, p. Ing. Jiří Nekvasil a pí Ing. Veronika Fišerová po otevření obálek s nabídkami, jejich posouzení a vyhodnocení určila níže uvedené pořadí:

1. KOMWEG, s.r.o., Holečkova 799/99, 150 00 Praha s nabídkovou cenou 574 750,- Kč včetně DPH 21% za rok;

2. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 38A, 102 00 Praha 102 s nabídkovou cenou 685 924,80 Kč včetně DPH za rok.

Hodnotící komise doporučuje RM uzavřít smlouvu se společností KOMWEG, s.r.o., Holečkova 799/99, 150 00 Praha s nabídkovou cenou 574 750,- Kč včetně DPH 21% za rok.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.