Město očima nezávislého člověka

Střípky ze zasedání zastupitelstva

12.02.2013 11:45

Jak už jsem informoval, zastupitelé měli odsouhlasit vstup města do MAS (místní akční skupiny) Střední Polabí. Tento vstup znamená, že  by se mohly realizovat drobnější akce města, za pomoci okolních obcí, pro rozvoj města. Do této skupiny mohou vstupovat i podnikatelé a neziskové organizace. Dotace z ministerstva zemědělství by mohly být do výše půl milionu za rok a město by nemuselo členství v MAS nijak hradit.

Pro tento vstup jsem hlasoval, na rozdíl od dalších třech opozičních zastupitelů a jak se později ukázalo, byla to chyba. Teprve po odhlasování se zjistilo, na přímý dotaz, že jedinou neziskovou organizací, která se do projektu z města přihlásila je Matice staroboleslavská v jejímž čele stojí místostarostka Nováková, která byla zároveň nominována do vedení této organizace za město. Může se tudíž stát, že se peníze budou rozdělovat bez jakékoliv kontroly a především právě do Matice.

Hlasováním koalice byl do představenstva družstva Zahradní město nominován starosta Ondřej Přenosil. Jenomže ještě před hlasováním vznesl Pavel Bíma návrh, aby do této funkce byl nominován Daniel Procházka. Ten ovšem nominaci odmítl, takže koalicí byl odsouhlasen starosta Přenosil. „Pro přítomného novináře v zastupitelstvu uvádím, že tato funkce není nijak honorována a tudíž se vykonává zdarma,“ uvedl Ondřej Přenosil na mou adresu. „Tak teď už vím, proč mou nominaci odmítl zastupitel Procházka,“ komentoval výstup starosty Bíma.

Dalším, velice zajímavým problémem, bylo umístění velké krychle s portrétem Schwarzenberga v Brandýse v parčíku před školou. Zastupitelka Ivana Čierná – Peterová se ptala, kdo z vedení města dal k umístění souhlas a zda byly dodrženy všechny zákonné podmínky, když po stížnosti byla kostka urychleně odstraněna. Na přímý dotaz se nedostalo odpovědi. „Já o tom nic nevím, v úřadu jsem nebyl,“ uvedl starosta Přenosil. Dle vyjádření radní Štíbrové  byl v té době v nemocnici. „I když se jednalo o mého stranického šéfa, já o povolení též nic nevím, nikdo se mnou o tom nehovořil,“ prohlásil místostarosta Nekvasil.

„Pokud nebyly dodrženy zákonné podmínky, mělo by být vyvoláno stavebním úřadem správní řízení,“ prohlásil Přenosil, ale to odmítla vedoucí stavebního úřadu Špačková, když prohlásila, že o celé situaci taktéž nic neví a navíc by se muselo vést správní řízení proti neznámému pachateli.

Na to jsem uvedl, že pokud na kostce byl portrét Karla Schwarzenberga, měl by se stavební úřad obrátit  na volební štáb kandidáta na prezidenta, navíc, když máme v řadách zastupitelů jednu z členek volebního štábu, a to místostarostku Novákovou.

 Jasné odpovědi, kdo povolil a zda řádně v mezích zákona umístění kostky se veřejnost, ale ani zastupitelé, nedočkali. Jméno odpovědného člověka na zasedání nepadlo. Velice zajímavým zjištěním však bylo to, že se k této záležitosti ani jediným slovem nevyjádřila místostarostka Nováková, členka volebního štábu TOP 09.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.