Město očima nezávislého člověka

Střípky ze zastupitelstva

24.06.2014 08:04

Do Boleslavi se vedení města nechce.

Přibližně po měsíci se mohli občané, kteří vážili cestu na brandýský zámek, opět přesvědčit, jak to s nimi vedení města vlastně myslí. Hned v úvodu veřejného zasedání zastupitelstva, 23. 6., jsem se starosty města Ondřeje Přenosila zeptal, proč se již po šesté koná zasedání zastupitelstva v Brandýse, když bylo na počátku volebního období domluveno, že každé třetí zasedání se bude konat ve Staré Boleslavi. Odpověď mne šokovala, starosta Přenosil mi řekl: "Není důvod, proč by měla být zasedání ve Staré Boleslavi." Toto jeho odůvodnění je zcela v rozporu s tím, co již několikrát tvrdil, a to, že vidí město jako jeden celek a nikoliv jako dvě města úředně spojená. Z nechuti uspořádat veřejné schůze zastupitelstva v Boleslavi tudíž vyplývá, že se na zájmy lidí v této části města zřetel nebere.

Územní plán

Na vedení města padly dotazy i na současný stav přípravy nového územního plánu. Odpověděl radní Miroslav Emr, pověřený člen zasatupitelstva pro přípravu a vznik nového úp.: "Zatím se upravují grafické části územního plánu a bude se konat opakované veřejné projednávání, a to na přelomu července a srpna. V září by se pak měl úp projednávat na veřejném zasedání zastupitelstva." Nic dalšího se tazatelé o územním plánu nedozvěděli.

Postoj místostarosty Nekvasila k lidem

Zastupitelka Zdena Hajleková žádala místostarostu Nekvasila, na žádost občanů města, kteří se na ní, jako na zastupitelku města obrátili, zdali by nemohla být čekárna na nově zrekonstruovaném autobusovém nádraží ve Staré Boleslavi otevřena déle. Tak jak to je nyní, to je nevyhovující, neboť čekárna se v šest hodin, či spíše po páté hodině uzamyká a lidé musejí být venku. "Copak teď v létě to jde, ale co bude v zimě?" Ptala se zastupitelka. "Takto jsme si to odsouhlasili a nehodláme na tom nic měnit. Těch pár lidí, kteří se tam nacházejí po uzavření, může počkat venku a už se o tom nehodlám bavit, vysvětloval jsem to několikrát, takže vše je vysvětleno, smlouva je podepsána, tak se není o čem bavit," odpověděl na žádost zastupitelky místostarosta Nekvasil.

Počet zastupitelů se nezměnil

I když před veřejným zasedáním probleskly zprávy, že by se měl počet zastupitelů pro příští volební období snížit, skutečnost nakonec byla naprosto jiná. Rada města o počtu jednala a doporučila zastupitelstvu, aby i v příštím volebním období bylo zastupitelstvo jedenadvacetičlenné. A také to takto starosta Přenosil navrhl a všichni přítomní zastupitelé zvedli pro návrh ruku.

Další, důležitější události ze zasedání zastupitelů, budou v samostatných článcích.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.